Uchwały z XXI Sesji z dnia 22 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XXI/107/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2011 rok

Uchwała Nr XXI/108/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2011 rok

Uchwała Nr XXI/109/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Wróblew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXI/110/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia rozkładu przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXI/111/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Uchwała Nr XXI/112/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-06-29 09:15:08.

Zobacz:
 XVII Sesja .  XVIII Sesja .  XIX Sesja .  XX nadzwyczajna Sesja .  XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja  .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2012-06-29 09:15:08
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek