Uchwały z XIX Sesji z dnia 27 kwietnia 2012r.

Uchwała Nr XIX/92/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: „Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogi powiatowej na odcinku Charłupia Wielka-Buc

Uchwała Nr XIX/93/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2012 rok

Uchwała Nr XIX/94/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2012-2020

Uchwała Nr XIX/95/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XIX/96/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku rolnego od osób fizycznych oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso wraz z

Uchwała Nr XIX/97/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia ulg przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Wróblew

Uchwała Nr XIX/98/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wróblew lub jej

Uchwała Nr XIX/99/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wystąpienia Gminy Wróblew ze Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Poznaniu

Uchwała Nr XIX/100/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wróblewie jako podmiotu realizacji zadań ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Uchwała Nr XIX/101/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie zasad nabywania oraz zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Wróblew, a także ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-05-07 14:38:43.

Zobacz:
 XVII Sesja .  XVIII Sesja .  XIX Sesja .  XX nadzwyczajna Sesja .  XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja  .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2012-05-07 14:38:43
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek