Uchwały z XVII Sesji z dnia 24 lutego 2012r.

Uchwała Nr XVII/77/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/77/12

Załącznik Nr 2 do Uchwały XVII/77/12

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVII/77/12

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVII/77/12

Uchwała Nr XVII/78/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2013.

Uchwała Nr XVII/79/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących zasób gminny.

Uchwała Nr XVII/80/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/80/12

Uchwała Nr XVII/81/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2012 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/81/12

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/81/12

Uchwała Nr XVII/82/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie oceny smodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Załączniki do Uchwały Nr XVII/82/12

Uchwała Nr XVII/83/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie rocznego planu rzeczowo-finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie wraz z załącznikami

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-03-01 14:50:06 | Data modyfikacji: 2012-03-02 10:44:55.

Zobacz:
 XVII Sesja .  XVIII Sesja .  XIX Sesja .  XX nadzwyczajna Sesja .  XXI Sesja .  XXII Sesja .  XXIII Sesja  .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2012-03-01 14:50:06
Data modyfikacji: 2012-03-02 10:44:55
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek