ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Ogłoszenie o zamówieniu - 23.11.2012

SIWZ - 23.11.2012.doc

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz oferty

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnienie warunków.doc

Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o niepowierzeniu zamówienia podwykonawcom

Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Projekt umowy - oświetlenie uliczne

Załącznik nr 5.1.1 do SIWZ - Zalacznik nr 1 do projektu umowy - Oswietlenie uliczne(1)

Załącznik nr 5.1.2 do SIWZ - Pelnomocnictwo

Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Projekt umowy - pozostałe obiekty

Załącznik nr 5.2.1 do SIWZ - Zalacznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 5.2.2 do SIWZ - Pelnomocnictwo

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw

Wyjaśnienia i Modyfikacja Treści SIWZ 29.11.2012

Zawiadomienie o Wyborze Najkorzystniejszej Oferty 4.12.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-11-23 11:46:54 | Data modyfikacji: 2012-12-04 15:02:37.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP.
Charłupia Wielka

Ogłoszenie o zamówieniu 13.11.2012

SIWZ - 13.11.2012

Zwiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.11.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-11-13 09:30:36 | Data modyfikacji: 2012-11-22 10:02:30.
Zakup energii elektrycznej w trybie licytacji
elektronicznej

Ogłoszenie o zamówieniu 8.11.2012

Ogłoszenie o zamówieniu - platforma licytacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Projekt umowy

Załącznik nr 1 do projektu umowy

Załącznik nr 2 - Pełnomocnictwo

Wzór wniosku

Oświadczenie posiadania aktualnej umowy

Oświadczenie Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania 15.11.2012

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 20.11.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-11-08 10:27:54 | Data modyfikacji: 2012-11-20 12:43:28.
Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym
2012/2013 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie
Mokrym gmina Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 27.09.2012r.

SIWZ - 27.09.2012r.

załącznik - Formularz Cenowy

Umowa - wzór - 27.09.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 18.10.2012r

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-09-27 11:02:31 | Data modyfikacji: 2012-10-18 13:48:52.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu 27.09.2012

SIWZ - 27.09.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-09-27 10:31:26 | Data modyfikacji: 2012-10-18 13:47:15.
Sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego obejmującego część obszaru
sołectwa Smardzew - zapytanie ofertowe do 14 tys.
euro

Zaproszenie do zlozenia oferty

Uchwała Nr XVIII/86/12 Rady Gminy Wróblew z dn. 30 marca 2012r.

Uchwała Nr XVIII/86/12 Rady Gminy Wróblew z dn. 30 marca 2012r. i funkcje w "studium"

Umowa - wzór 25.09.2012

Formularz oferowy

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-09-25 12:38:29 | Data modyfikacji: 2012-09-25 12:54:55.
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
gminnych sprzętem mechanicznym 2012-2013

Ogłoszenie o zamówieniu 23.08.2012

SIWZ-Zimowe utrzymanie drog Gminy Wroblew 23.08.2012

mapy cz.1 - 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-08-23 10:21:31 | Data modyfikacji: 2012-09-04 08:00:19.
Wykonanie projektu Witacza wraz z wykonaniem,
dostawą i montażem (szt. 4)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Oferta na witacze - wzór

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-08-07 13:27:43.
Prowadzenie zajęć dodatkowych pozalekcyjnych
wspierających indywidualizację procesu
dydaktycznego realizowanego w szkołach w
Wągłczewie, Wróblewie, Charłupi Wielkiej i
Słomkowie Mokrym w ramach realizacji projektu
pn. „PRACA CZYNI MISTRZA” współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego

Ogłoszenie o zamówieniu 7.08.2012r.

SIWZ - PRACA CZYNI MISTRZA - 7.08.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 22.08.2012r.

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:34:00 | Data modyfikacji: 2012-08-22 12:36:28.
Zakup materiałów dydaktycznych (doposażenie
bazy dydaktycznej szkoły) wraz z dostawą do
siedziby Zamawiającego w ramach projektu nr
POKL/I/9.12/ST/11 pt. „Praca czyni mistrza”
współfinansowanego przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o wartości szacunkowej do 14 tys. euro - 7.08.2012

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 - 7.08.2012

OFERTA CENOWA - 7.08.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-08-07 12:14:02.
Wykonanie utwardzenia wjazdu z główną bramą
wjazdową do Szkoły Podstawowej Wągłczew oraz
wyposażenie siedmiu boisk w bramki piłkochwyty
oraz jednego boiska do siatkówki - w gminie
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu 24.07.2012

SIWZ - 24.07.2012

Projekt zagospodarownia terenu zał.8-24.07.2012

Przedmiar robót 24.07.2012

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót zal.9- 24.07.2012

Umowa - wzór 24.07.2012

Wyjasnienia tresci SIWZ_PYT1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 13.08.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-07-24 12:50:39 | Data modyfikacji: 2012-08-13 09:12:16.
Przebudowa i odbudowa rowu przydrożnego,
przebudowa przepustu pod drogą gminną,
rozbiórka kanalizacji deszczowej w Tubądzinie,
gmina Wróblew.

Ogłoszenie o zamówieniu 5.07.2012

SIWZ 5.07.2012

Projekt Techniczny 5.07.2012

Przedmiar robót 5.07.2012

Specyfikacja techniczna 5.07.2012

Operat wodnoprawny 5.07.2012

Umowa - wzór 5.07.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 20.07.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-07-05 09:27:14 | Data modyfikacji: 2012-07-20 13:24:10.
Przebudowa i odbudowa rowu przydrożnego,
przebudowa przepustu pod drogą gminną,
rozbiórka kanalizacji deszczowej w Tubądzinie,
gmina Wróblew.

Ogłoszenie o zamówieniu - 14.06.2012r.

SIWZ - 14.06.2012r.

Projekt techniczny

Przedmiar robót

Specyfikacja techniczna

Operat wodnoprawny

Umowa

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 4.07.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R.Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-06-14 11:33:34 | Data modyfikacji: 2012-07-04 11:33:42.
Naprawy cząstkowe dróg gminy Wróblew 2012r.

Ogłoszenie o zamówieniu 23.05.2012

Specyfikacja wykonania i odbioru 23.05.2012

Przedmiar robót- naprawy czastkowe drog gminy Wróblew 23.05.2012

SIWZ 23.05.2012

Umowa - wzór 23.05.2012

Zmiana i Modyfikacja SIWZ 24.05.2012

Umowa- wzor-24.05.2012

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 11.06.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: Radosław Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-05-23 09:38:00 | Data modyfikacji: 2012-06-11 08:53:46.
Wykonanie boisk sportowych w ramach budowy
kompleksu " MOJE BOISKO - ORLIK 2012" w Zespole
Szkół w miejscowości Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu - 08.05.2012r.

SIWZ - 08.05.2012r.

zał.nr1 - Specyfikacja Tech. Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - 08.05.2012r.

zał.nr2 - Szczegółowa Specyfikacja Tech. Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych -08.05.2012r.

zał.nr 3 - Dokumentacja Projektowa - 08.05.2012r.

zał.nr4 - Przedmiary - 08.05.2012r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 17.05.2012

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia 18.05.2012

Wyjasnienie tresci SIWZ pyt. nr od 3 do 7 _18.05.2012

załączniki do Wyjasnien pyt.3 - 7_18.05.2012

Wyjasnienia i Modyfikacja pyt. 8 - 25.05.2012

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty_11.06.2012

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R.Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-05-08 11:12:22 | Data modyfikacji: 2012-06-11 12:45:18.
Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w
miejscowości Kościerzyn na odcinku od km 0+990
do km 1+502, Gmina Wróblew Etap 3

Ogłoszenie o zamówieniu 26.04.2012

SIWZ-26.04.2012

dokumentacja_projektowa_i_przedmiar_26.04.2012

Przedmiar ETAP 3 - 26.04.2012

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 26.04.2012r

Mapa 26.04.2012

Wzor Umowy 26.04.2012

Zawiadomienie o wyborze oferty 17.05.2011

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-04-26 11:39:52 | Data modyfikacji: 2012-05-17 12:51:51.
Dostawa paliw ciekłych.

Ogłoszenie o zamówieniu 29.03.2012

SIWZ 29.03.2012r.

Zawiadomienie o wyborze oferty 13.04.2011

 

Opublikowane przez: Radosław Rychlik | Autor: R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-03-29 14:14:43 | Data modyfikacji: 2012-04-13 08:01:11.
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z
przyłączami w miejscowości Józefów gmina
Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu - 08.02.2012r.

SIWZ - 08.02.2012r.

Projekt techniczny - 08.02.2012r.

Przedmiar robót - 08.02.2012r.

Specyfikacja techniczna wykonania odbioru robót - 08.02.2012r.

Umowa - 08.02.2012r.

Modyfikacja SIWZ - 09.02.2012r.

Mapa Józefów Ark. 1 - 09.02.2012r.

Mapa Józefów Ark. 2 - 09.02.2012r.

Rysunki 3, 4, 5, 6, 7 - 09.02.2012r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 13.02.2012r.

Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 13.02.2012r.

Umowa wzór - 13.02.2012r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 07.03.2012r.

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: p. R. Rychlik | Data wprowadzenia: 2012-02-08 14:47:27 | Data modyfikacji: 2012-03-07 11:22:16.
Data wprowadzenia: 2012-02-08 14:47:27
Data modyfikacji: 2012-03-07 11:22:16
Autor: p. R. Rychlik
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek