Zarządzenia Wójta Gminy Wróblew - 2012 r.

Zarządzenia Nr 1/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 2 stycznia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządznie Nr 2/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 1a/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

Zarządzenie Nr 3/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

Zarządzenie Nr 4/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 5/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia finału gminnego Konkursu Plastycznego

Zarządzenie Nr 6/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 7/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 8/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 6 marca2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr 9/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Wróblew oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych os

Zarządzenie Nr 10/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad rekrutacji pracowników

Zarządzenie Nr 11/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 12/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 13/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 marca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego o nazwie Dostawa paliw ciekłych

Zarządzenie Nr 14/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 16 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez suszę, grad,

Zarządzenie Nr 15/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 16/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 kwietnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 17/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 18/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 19/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia zamówienia publicznego o nazwie Naprawa cząstkowa dróg na terenie gminy Wróblew w 2012r.

Zarządzenie Nr 20/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 21/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 11 czerwca 2012r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wróblew

Zarządzenie Nr 22/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej rekrutację na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska i rolnictwa

Zarządzenie Nr 23/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 24/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 25/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 26/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 27/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 2 lipca 2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu "Najładniejsza posesja w gminie"

Zarządzenie Nr 28/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 2 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej

Zarządzenie Nr 30/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 32/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 24 lipca 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr 39/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 20 sierpnia 2012r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Systemu Stałego Dyżuru Wójta Gminy Wróblew na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji za

Zarządzenie Nr 40/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 41/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 42/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 sierpnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 43/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu

Zarządzenie Nr 46/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 19 września 2012r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie Nr 47/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 48/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 49/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 września 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 49a/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 15 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 52/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wróblew w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie gminy Wróblew

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 52/12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/12

Zarządzenie Nr 53/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 października 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/12

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/12

Zarządzenie Nr 54/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 października 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 58/2012 Wójta Gminy Wróblew z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów Regulaminu i uchwał dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew

Zarządzenie Nr 59/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 9 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 60/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 12 listopada 2012r. w sprawie ustalenia formy spłaty zadłużenia czynszowego przez najemców lokali komunalnych

Zarządzenie Nr 62/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 63/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 64/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 listopada 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 66/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 12 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 68/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 17 grudnia 20121r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 69/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 70/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2012r.

Zarządzenie Nr 72/12 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społęcznych w sprawie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-02-08 13:38:36 | Data modyfikacji: 2013-01-29 10:47:32.
Data wprowadzenia: 2012-02-08 13:38:36
Data modyfikacji: 2013-01-29 10:47:32
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek