Uchwały z XV Sesji z dnia 20 grudnia 2011r.

Uchwała Nr XV/66/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2012-2020

Załączniki do Uchwały Nr XV/66/11

Uchwała Nr XV/67/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2012 rok wraz z załącznikami

Uchwała Nr XV/68/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych wraz z załącznikami

Uchwała Nr XV/69/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie odmowy wykonania żądania usunięcia naruszenia prawa

Uchwała Nr XV/70/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie przekazania w drodze darowizny nieruchomości gruntowych znajdujących się w gminnym zasobie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/70/11

Uchwała Nr XV/71/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIII/64/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina”

Uchwała Nr XV/72/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/72/11

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:11:42 | Data modyfikacji: 2012-01-24 08:43:36.

Zobacz:
 V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja .  X Sesja .  XI Sesja .  XII Sesja  .  XIII Sesja .  XIV nadwyczajna Sesja .  XV Sesja .  XVI Sesja  .   . 
Data wprowadzenia: 2011-12-27 13:11:42
Data modyfikacji: 2012-01-24 08:43:36
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek