Uchwały z IX Sesji z dnia 29 czerwca 2011r.

Uchwała Nr IX/45/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2010 rok

Uchwała Nr IX/46/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/11

Uchwała Nr IX/47/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wróblew na lata 2011-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/47/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/47/11

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr IX/48/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i oddziały przedszkolne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew

Uchwała Nr IX/49/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o kandydatach na ławników

Uchwała Nr IX/50/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia składu osobowego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2011-07-08 13:25:47.

Zobacz:
 V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja .  X Sesja .  XI Sesja .  XII Sesja  .  XIII Sesja .  XIV nadwyczajna Sesja .  XV Sesja .  XVI Sesja  .   . 
Data wprowadzenia: 2011-07-08 13:25:47
Opublikowane przez: Sylwia Małecka