Uchwały z V Sesji z dnia 26 stycznia 2011r.

Uchwała Nr V/16/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2011-2020

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/16/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/16/11

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Uchwała Nr V/17/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (z załącznikami)

Uchwała Nr V/18/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXVIII/189/10 z dnia 8 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr V/19/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr V/20/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2011r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/20/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/20/11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/20/11

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/20/11

Uchwała Nr V/21/11 Rady Gminy Wróblew z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów i Alkoholowych na 2011 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wróblew na 2011 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/21/11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/21/11

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2011-02-15 07:45:16.

Zobacz:
 V Sesja .  VI Sesja .  VII Sesja .  VIII Sesja .  IX Sesja .  X Sesja .  XI Sesja .  XII Sesja  .  XIII Sesja .  XIV nadwyczajna Sesja .  XV Sesja .  XVI Sesja  .   . 
Data wprowadzenia: 2011-02-15 07:45:16
Opublikowane przez: Sylwia Małecka