Zarządzenia Wójta Gminy Wróblew - 2011 r.

Zarządzenie Nr 1/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2011 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Zarządzenie Nr 2/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 3/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli zarządczej i zasad jej prowadzenia

Zarządzenie Nr 4/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 10 lutego 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 5/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie powołania komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 6/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 15 lutego 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 7/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 26 lutego 2011r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do przeprowadzenia finału Konkursu Plastycznego

Zarządzenie Nr 8/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 9 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 10/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 11/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 11a/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przy realizacji Projektu "Budowa Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym (...)"

Zarządzenie Nr 12/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 31 marca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zakup energii elektrycznej i dystrybucję

Zarządzenie Nr 14/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie regulaminu i szczegółowych zasad przeprowadzania naboru na wolne stanowisko pracy

Zarządzenie Nr 15/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 6 maja 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 16 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 17/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 20 maja 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 19/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 1 czerwca 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 20/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 21/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

Zarządzenie Nr 22/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych

Zarządzenie Nr 23/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 24/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia formularzy wniosków o przyznanie pomocy o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wróblew

Zarządzenie Nr 25/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011r.

Zarządzenie Nr 26/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011r.

Zarządzenie Nr 28/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011r.

Zarządzenie Nr 29/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011r.

Zarządzenie Nr 30/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Gminy Wróblew

Zarządzenie Nr 31/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wróblew

Zarządzenie Nr 32/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 19 września 2011r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 p

Zarządzenie Nr 33/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011r.

Zarządzenie Nr 34/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Wróblew na 2011r.

Zarządzenie Nr 35/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 30 września 2011r. w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia spisu z natury sprzetu, materiałów i wyposażenia obrony cywilnej w magazynie OC Urzędu Gminy we Wróblewie oraz powołanie Zespołu Spiso

Zarządzenie Nr 36/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 30 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 37/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 5 października 2011r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr 38/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 5 października 2011r. w sprawie powołania zespołu interdyscyplinarnego do spraw pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Zarządzenie Nr 39/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 26 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 40/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 28 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 40a/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 28 października 2011r. w sprawie przeciwdziałania wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowan

Zarządzenie Nr 41/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 31 października 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 42/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 4 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy

Zarządzenie Nr 43/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej rekrutację na wolne stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych

Zarządzenie Nr 44/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 7 listopada 2011r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej przeprowadzającej rekrutację na wolne stanowisko urzędnicze ds. obsługi Rady Gminy Wróblew

Zarządzenie Nr 45/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 46/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej

Zarządzenie Nr 46a/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych występujących w Urzędzie Gminy Wróblew

Zarządzenie Nr 46b/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli finansowej

Zarządzenie Nr 47b/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarki, ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania

Zarządzenie Nr 47a/11 Wójta Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Gminy Wróblew

Zarządzenie Nr 47/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej i komisji likwidacyjnej

Zarządzenie Nr 48/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Wróblew i jednostkach podległych

Zarządzenie Nr 49/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie planu inwentaryzacji majątku Gminy Wróblew na rok 2011

Zarządzenie Nr 50/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 22 listopada 2011r. w sprawie powołania zespołów spisowych

Zarządzenie Nr 50a/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 52/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 6 grudnia 2011r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 2

Zarządzenie Nr 53/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 23 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 54/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 55/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011r.

Zarządzenie Nr 56/11 Wójt Gminy Wróblew z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie powołania pełnomocnika ds. związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2011-02-02 15:07:27 | Data modyfikacji: 2012-01-25 09:30:04.
Data wprowadzenia: 2011-02-02 15:07:27
Data modyfikacji: 2012-01-25 09:30:04
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek