Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Wróblew w 2012

Ogłoszenie o zamówieniu - 02.12.2011r.

SIWZ - 02.12.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 13.12.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-12-02 14:28:37 | Data modyfikacji: 2011-12-13 10:28:44.
' Przebudowa

Informacja 25.11.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 22.11.2011r. - duplikat

SIWZ - 22.11.2011r. - duplikat

specyfikacja wykonania i odbioru robot 22.11.2011 - duplikat

Mapa2 22.11.2011 - duplikat

mapa przekrój 22.11.2011r. - duplikat

Projekt budowlany 22.11.2011r. - duplikat

przedmiar robót 22.11.2011r. - duplikat

Wzór Umowy 22.11.2011r. - duplikat

Wyjaśnienia treści SIWZ 25.11.2011r.

przedmiar wersja II - 25.11.2011r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 25.11.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 16.12.2011

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: S. Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-11-25 12:22:29 | Data modyfikacji: 2011-12-16 12:01:58.
Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP. w
Charłupi Wielkiej

Informacja 25.11.2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 21.11.2011r. duplikat

SIWZ - 21.11.2011r. - duplikat

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 25.11.2011r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - 6.12.2011

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S. Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-11-25 10:58:49 | Data modyfikacji: 2011-12-06 13:36:41.
Dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowje w
Charłupi Wielkiej

Ogłoszenie o zamówieniu - 29.09.2011

SIWZ- 29.09.2011

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-09-29 12:22:17 | Data modyfikacji: 2011-09-29 12:22:38.
Świadczenie usług zimowego utrzymania
dróggminnych 2011-2012

Ogłoszenie o zamówieniu 28-09-2011

SIWZ- 28.09.2011r.

Modyfikacja treści SIWZ - 29.09.2011

Modyfikacja umowy - 29.09.2011

Formularz cenowy - zadanie nr 10- 29.09.2011

Formularz ofertowy zmodyfikowany - 29.09.2011

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - 29.09.2011

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 5.10.2011

Modyfikacja SIWZ - 5.10.2011

Modyfikacja umowy - 5.10.2011

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S. Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-09-28 11:18:23 | Data modyfikacji: 2011-10-05 11:06:11.
Dostawa gazu propan do Szkoły Podstawowej w
Słomkowie Mokrym

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ - 14.09.2011r.

Załącznik - formularz cenowy

Umowa

Wyjaśnienie i modyfikacja treści SIWZ - 19.09.2011r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 5.10.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-09-14 15:10:12 | Data modyfikacji: 2011-10-05 08:48:14.
Dostawa węgla kamiennego energetycznego

Ogłoszenie o zamówieniu - 29.08.2011r.

SIWZ - 29.08.2011r.

Wyjaśnienie do SIWZ - 31.08.2011r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 15.09.2011r.

Zawiadomienie o ponownymwyborze oferty - 21.09.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-08-29 10:03:04 | Data modyfikacji: 2011-09-21 14:10:29.
Remont drogi gminnej w miejscowości Gęsówka

Ogłoszenie o zamówieniu - 09.08.2011r.

SIWZ - 09.08.2011r.

Przedmiar robót - 09.08.2011r.

Dokumentacja projektowa - 09.08.2011r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru -cz.1 - 09.08.2011r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru -cz.2- 09.08.2011r.

Mapa - Gęsówka

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Oświadczenie o posiadaczniu uprawnień

Oświadczenie o spełnieniu warunków

Wykaz osób

Wykaz robót

Umowa

Zawiadomienie o wyborze oferty - 05.09.2011r

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-08-09 13:48:13 | Data modyfikacji: 2011-09-05 11:38:52.
Naprawa cząstkowa dróg gminnych w latach
2011-2012

Ogłoszenie o zamówieniu- 5.08.2011r.

Specyfikacja wykonania i odbioru

Przedmiar robót - remonty cząstkowe

SIWZ-05.08.2011

Umowa - 05.08.2011

Wzór umowy - 16.08.2011r.

Ogłoszenie o wyborze oferty - 24.08.2011r.

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-08-05 09:42:49 | Data modyfikacji: 2011-08-24 10:16:25.
Remont chodnika i placu postojowego we Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu-06.06.2011r.

SWZ-06.06.2011r.

Dokumentacja projektowa - 06.06.2011r.

Przedmiar - 06.06.2011r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru - 06.06.2011r.

Umowa -06.06.2011r.

Odpowiedź na pytanie - 10.06.2011r.

Odpowiedź na pytanie 2 - 10.06.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-06-06 12:33:33 | Data modyfikacji: 2011-06-10 13:28:42.
Ogłoszenie o zbyciu sprzętu 30.05.2011r.

Ogłoszenie o zbyciu sprzętu- 30.05.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-05-30 11:44:41.
Dostawa wyposażenia w sprzęt do nowej szkoły w
Słomkowie Mokrym

Ogłoszenie o zamówieniu - 17.05

SIWZ - 17.05

Wyposażenie meble - zał. nr 1

Wyposażenie sali gimnastycznej - zał. nr 2 17.05

Wzór umowy - 17.05

Wyjaśnienia treści SIWZ 1-5 19.05

Wyjaśnienia treści SIWZ 6-8 23.05

Oświadczenie zał. nr 3a

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu - 25.05.2011r.

Wyjaśnienia treści SIWZ 9-11 - 25.05.2011r.

Zawiadomienie o wyborze oferty -16.06.2011r.

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Autor: S. Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-05-17 14:03:09 | Data modyfikacji: 2011-06-27 15:00:51.
Ogłoszenie o zbyciu sprzętu

Ogłoszenie o zbyciu sprzętu - 4.05.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-05-04 09:21:31.
Remont cząstkowy dróg publicznych

Ogłoszenie o zamówieniu - 26.04.2011r.

SIWZ-26.04.2011r.

Umowa - 26.04.2011r.

Przedmiar robót

Szczegółowa specyfikacja techniczna

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-04-26 13:23:59.
Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu - 21.04.2011r.

SIWZ - 21.04.2011r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 2.05.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2011-04-21 11:56:24 | Data modyfikacji: 2011-05-02 12:37:09.
Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie o zamówieniu - 08.04.2011r.

SIWZ - 08.04.2011r.

Formularz oferty

Formularz cenowy

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Umowa

Załącznik do umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Oświadczenie o posiadaniu aktualnej umowy lub promesy umowy

Pełnomocnictwo

Wyjaśnienia do SIWZ - 15.04.2011r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 22.04.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-04-08 13:42:06 | Data modyfikacji: 2011-04-22 12:59:01.
Wykonanie napraw cząstkowych dróg gminnych

Ogłoszenie o zamówieniu -29.03.2011r.

SIWZ- 29.03.2011r.

Specyfikacja techniczna - 1

Specyfikacja techniczna - 2

Umowa

Zmiana specyfikacji

Unieważnienie postępowania - 20.04.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-03-29 14:33:52 | Data modyfikacji: 2011-04-20 12:46:42.
Udzielenie kredytu na sfinansowanie planowanego
deficytu budżetu Gminy w 2011 r. oraz spłatę
wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 3
700 000 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu - 23.03.2011r.

SIWZ - 26.03.2011r.

Sprawozdanie Rb-2009

Statut Gminy

Rb-27-2010

Rb-28 S-2010

Rb-N-2010

Rb-NDS-2010

Rb-Z-2010

Uchwala RG Nr V1-17- 2011 Budzet Gminy 2011

Uchwała Nr IV-112-2011 (RIO)

Uchwała RG Nr-22-2011

Uchwała RG Nr V-16-2011 o Wieloletniej prognozie finansowej

Uchwała RIO Nr IV-64-2010

Uchwała RIO Nr IV-82-2011 opinia planowanym długu

Wykaz instytucji powiaząnych organizacyjnie z JST

Wyznaczenie Wójta

Oświadczenie o poręczeniu

Wyjaśnienia SIWZ-7.04.2011r.

Załączniki nr 1,2,3 do SIWZ - 7.04.2011r.

Wyjaśnienia do SIWZ - 13.04.2011r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 11.05.2011r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S. Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-03-23 14:32:20 | Data modyfikacji: 2011-05-11 14:36:34.
Świadczenie usług zimowego utrzymania dróg
gminnych sprzętem mechanicznym

Ogłoszenie o zamówieniu - 07.01.2011

SIWZ - 07.01.2011

Ogloszenie o wyborze oferty 21.01.2011

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2011-01-07 14:30:34 | Data modyfikacji: 2011-01-21 13:24:59.
Data wprowadzenia: 2011-01-07 14:30:34
Data modyfikacji: 2011-01-21 13:24:59
Autor: S.Harendarz
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski