Uchwały z XXXIX Sesji z dnia 29 października
2010r.

Uchwała Nr XXXIX/192/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 października 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Wróblew - stwierdzenie nieważności Rozstrzygnięciem nadzorczym PNK.I.0911/470/10 z dnia 29 listopada 2010r.

Uchwała nr XXXIX/193/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/193/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/193/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/193/10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIX/193/10

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2010-11-16 13:24:56 | Data modyfikacji: 2012-07-25 09:57:21.

Zobacz:
 XXX Sesja .  XXXI Sesja .  XXXII Sesja .  XXXIII Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV Sesja .  XXXVI Sesja .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .  XL Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2010-11-16 13:24:56
Data modyfikacji: 2012-07-25 09:57:21
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek