Uchwały z XXXVIII Sesji z dnia 8 października
2010r.

Uchwała nr XXXVIII/187/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pozytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z d

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/187/10

Uchwała nr XXXVIII/188/2010 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/188/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/188/10

Uchwała nr XXXVIII/189/2010 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr XXXVIII/190/2010 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010r. w sprawie zgłoszenia kandydata na członka Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Wróblew z dnia 8 października 2010r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/191/10

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-11-08 14:22:47 | Data modyfikacji: 2010-11-08 14:24:23.

Zobacz:
 XXX Sesja .  XXXI Sesja .  XXXII Sesja .  XXXIII Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV Sesja .  XXXVI Sesja .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .  XL Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2010-11-08 14:22:47
Data modyfikacji: 2010-11-08 14:24:23
Opublikowane przez: Sylwia Małecka