Uchwały z XXXVI Sesji z dnia 20 sierpnia 2010 r.

Uchwała nr XXXVI/181/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Wróblew za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognoz

Uchwała nr XXXVI/182/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą: "Remont chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1723E w miejscowości Tubądzin"

Uchwała nr XXXVI/183/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 20 sierpnia 2010 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2010 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXVI/183/10

Uchwała nr XXXVI/184/10 w sprawie ustalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wróblew

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/184/10

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-08-26 09:05:21.

Zobacz:
 XXX Sesja .  XXXI Sesja .  XXXII Sesja .  XXXIII Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV Sesja .  XXXVI Sesja .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .  XL Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2010-08-26 09:05:21
Opublikowane przez: Sylwia Małecka