Uchwały z XXXI Sesji z dnia 18 stycznia 2010 r.

Uchwała nr XXXI/158/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie zawarcia Porozumienia z Powiatem Sieradzkim na założenie i prowadzenia przedszkola specjalnego.

Uchwała nr XXXI/159/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie przyjęcia “Programu współpracy samorządu Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2010

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/159/10

Uchwała nr XXXI/160/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2011.

Uchwała nr XXXI/161/10 Rady Gminy Wróblew z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXI/161/10

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXI/161/10

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Autor: sm | Data wprowadzenia: 2010-03-02 13:23:37.

Zobacz:
 XXX Sesja .  XXXI Sesja .  XXXII Sesja .  XXXIII Sesja .  XXXIV Sesja .  XXXV Sesja .  XXXVI Sesja .  XXXVII Sesja .  XXXVIII Sesja .  XXXIX Sesja .  XL Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2010-03-02 13:23:37
Autor: sm
Opublikowane przez: Sylwia Małecka