OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WRÓBLEW

 

W SPRAWIE PRZYZNANIA STYPENDIÓW SPORTOWYCH

NA 2012 ROK


Do Urzędu Gminy Wróblew w wyznaczonym terminie, tj. do 31 stycznia 2012r., wpłynęły 4 wnioski o przyznanie stypendium  sportowego dla zawodników sportowych z terenu Gminy Wróblew.

 

Na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów sportowych wprowadzonego Uchwałą Nr XL/195/10 Rady Gminy Wróblew z dnia
12 listopada 2010r. przyznano stypendia sportowe:

 

 

 

Lp.

 

Imię i nazwisko

 

Dziedzina sportu

Kwota stypendium

 

1.

Paulina Ignasiak

Piłka nożna

1 250,00 zł

3.

Gabriela Dziuba

Piłka nożna

1 250,00 zł

4.

Kinga Kłys

Piłka nożna

1 250,00 zł

5.

Maciej Nitka

Lekkoatletyka

1 250,00 zł

Razem:

5 000,00 zł

 

Przy ocenie wniosków uwzględniono osiągnięcia sportowe, posiadaną klasę sportową oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych w budżecie gminy na wypłatę stypendiów w 2012 roku.

 

 

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Emilia Domagała | Data wprowadzenia: 2010-02-16 09:01:16 | Data modyfikacji: 2012-03-21 14:34:27.
Data wprowadzenia: 2010-02-16 09:01:16
Data modyfikacji: 2012-03-21 14:34:27
Autor: Emilia Domagała
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek