Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – budowa linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV w celu przyłączenia ele

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek WINDPROJEKT Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – budowa linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV w celu przyłączenia elek

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2011/SN1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – budowa linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2011/SN2 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – budowa linii energetycznej kablowej podziemnej SN 15 kV

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji polegającej na przebudowie rowu przydrożnego w pasie drogi gminnej, położonej w miejscowości Tubądzin, obręb geodezyjny Tub

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – przebudowa rowu przydrożnego w pasie drogi gminnej, położonej w miejscowości Tubądzin

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w ramach programu "Moje Boisko-ORLIK 2012"; przebudowa i rozbudowa istn

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – budowa zespołu boisk wraz z infrastrukturą techniczną "Moje boisko Orlik 2012", dz. nr ewid. 248, 249, 250/2 i 251/2 w m. Wróblew

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowy stacji elektroenergetycznej GPZ (Główny Punkt Zasilania) realizowanej na działce nr 4/6 w m. Inczew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – budowa stacji elektroenergetycznej GPZ (Główny Punkt Zasilania) realizowanej na działce nr 4/6 w miejscowości Inczew, obręb geodezyjny In

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa masztu kratownicowego służącego do przesyłania Internetu szerokopasmowego dz. nr ewid 1328, obręb Józefów

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa masztu kratownicowego służącego do przesyłania Internetu szerokopasmowego dz. nr ewid 92, obręb Drzązna

Obwieszczenie o wszczęciu na wniosek Wind Field Sp. z o.o. postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci kablowej 30kV i światłowodowej dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej Wróble

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - Budowy stacji elektroenergetycznej GPZ (Główny Punkt Zasilania) "Wróblew 1" na działce 4/12 w m. Inczew

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji – rozbiórce istniejącego mostu i budowie nowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w km 11+138 nr 1027748 w miejscow

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji - budowa stacji elektroenergetycznej GPZ "Wróblew 1" działka 4/12 w m. Inczew

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kablowej 30kv i światłowodowej dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej Wróblew

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci kablowej 30kV i światłowodowej dla potrzeb Elektrowni Wiatrowej Wróblew 1 w m. Inczew, Tubądzin, Dziebędów, Sędzice i Kobier

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 8/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa stacji elektroenergetycznej GPZ "Wróblew 1" realizowanej na działce nr 4/12 w m. Inczew

Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji - rozbiórka istniejącego mostu i budowie nowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w m. Charłupia Wielka

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 9/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego w ciągu drogi powiatowej nr 1713E w m. Charłupia Wielka

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa masztu kratownicowego służącego do przesyłania Internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz.1328 Józefów

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa masztu kratownicowego służącego do przesyłania Internetu szerokopasmowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą dz.92 Drzązna

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Gaj, dz. o nr ewid.:127 i 63

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ocin, dz. o nr ewid.: 92,29,28 i 27

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 10/2012 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Gaj, dz. o nr ewid. 127 i 63 obręb Gajbok

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 11/2012 o usatleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Ocin, dz. o nr ewid. 92, 29, 28 i 27

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2011-05-27 12:40:28 | Data modyfikacji: 2012-12-12 10:43:57.
Informacje o decyzjach dotyczących inwestycji
mogących znacząco oddziaływać na środowisko

Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 08.08.2012

Informacja o decyzjach dotyczących inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko 20.08.2012

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: E. Pawłowska | Data wprowadzenia: 2012-08-08 11:20:38 | Data modyfikacji: 2012-08-20 11:11:59.
Data wprowadzenia: 2012-08-08 11:20:38
Data modyfikacji: 2012-08-20 11:11:59
Autor: E. Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek