Konserwacja oświetlenia ulicznego 2010 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja

Nr ogłoszenia w BZP

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Stanisław Harendarz | Data wprowadzenia: 2009-12-30 12:37:32 | Data modyfikacji: 2022-06-08 11:42:51.
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją
oczyszczaqlni ścieków we Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy zał.nr 9

Przedmiar robót - kanalizacja

Przedmiar robót - oczyszczalnia

Specyfikacja wykonania i odbioru robót - oczyszczalnia

Projekt budowlany modernizacji oczyszczalni

Projekt budowlany - kanalizacja - część opisowa 1

Projekt budowlany - kanalizacja - część opisowa 2

Projekt budowlany - kanalizacja - część opisowa 3

Projekt budowlany - kanalizacja - część opisowa 4

Ekspertyza geotechniczna - część 1

Ekspertyza geotechniczna - część 2

Ekspertyza geotechniczna - część 3

Kanalizacja - projekt budowlany - część graficzna 1

Kanalizacja - projekt budowlany - część graficzna 2

Kanalizacja - projekt budowlany - część graficzna 3

Specyfikacja wykonania odbioru robót - kanalizacja - część 1

Specyfikacja wykonania odbioru robót - kanalizacja - część 2

Specyfikacja wykonania odbioru robót - kanalizacja - część 3

Pytanie i odpowiedź 1 - 2010-01-26

Ogłoszenie o zmianach 04.02.2010 r.

Ogłoszenie o wyborze

 

Opublikowane przez: Stanisław Harendarz | Data wprowadzenia: 2010-01-22 10:39:49 | Data modyfikacji: 2010-03-02 14:03:04.
Budowa Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz
urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Słomków Mokry gmina Wróblew.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Wzór umowy

Architektura-cz.1

Architektura-cz.2

Architektura-cz.3

Architektura-cz.4

Architektura-cz.5

Architektura-cz.6

Architektura-cz.7

Architektura-cz.8

Architektura-cz.9

Architektura-cz.10

Konstrukcja

Elektryka

Sanitarne-Opis i załączniki

Sanitarne-Przyłącza

Sanitarne-Rysunki

Geotechnika

Biologiczna oczyszczalnia

Lpg

Projekt wjazdu

Węzeł sanitarny na czas budowy

Przedmiary

Opis techniczny

Projekt przyłącza wodociągowego oraz odprowadzenia ścieków sanitarnych i deszczowych

STWiOR-instalacje elektryczne

STWiOR-Szkoła Podstawowa

STWiOR-instalacje sanitarne

STWiOR-przyłącza zewnętrzne

ogłoszenie o naprawie pliku

Wyjaśnienie treści 2.03

Wyjaśnienie SIWZ - 8.03

Ogłoszenie o zmianach SIWZ - 8.03

Wróblew Szkoła 08.03.2010r. -przedmiary

Załącznik nr 10

Karta katalog. wyposażenia placu zabaw

Wyjaśnienie SIWZ - 11.03.2010

Wyjaśnienie SIWZ 15.03

Wjaśnienie i zmiany SIWZ 19.03

2 wersja STWiOR przyłącza zewn. 19.03

2 wersja rys. ogrodz. zb. gazu 19.03

Wyjaśnienie treści SIWZ - 23.03.2010r.

Zmiana treści SIWZ - 24.03.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 22.04.2010r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-02-23 17:39:42 | Data modyfikacji: 2010-04-22 12:53:10.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ nadzór kanalizacja

Umowa o nadzór inwestorski

Zmiana treści SIWZ

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

Opublikowane przez: Stanisław Harendarz | Data wprowadzenia: 2010-03-15 20:09:15 | Data modyfikacji: 2010-04-08 15:07:07.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości
Wróblew Etap I, Zadanie 2, Część 2, Odcinek 2
wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków we
Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu 16.04.2010r.

SIWZ-16.04.2010r.

Umowa o nadzór inwestorski

Zawiadomienie o wyborze oferty - 29.04.2010

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-04-16 13:12:40 | Data modyfikacji: 2010-04-29 09:43:08.
Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego
nad „Budową Szkoły Podstawowej z Oddziałem
Przedszkolnym wraz z salą gimnastyczną oraz
urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą w
miejscowości Słomków Mokry gmina Wróblew”

Ogłoszenie o zamówieniu - 27.04.2010r.

SIWZ-27.04.2010r.

Umowa o nadzór inwestorski

Zawiadomienie o wyborze oferty - 24.05.2010r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-04-27 14:59:18 | Data modyfikacji: 2010-05-24 13:54:22.
Przebudowa dróg dojazdowych wewnętrznych w
miejscowościach Dziebędów i Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu - 13.05.2010r.

SIWZ - 13.05.2010r.

Umowa o roboty budowlane

SWIOR - Dziebędów

SWIOR - Wróblew

Przedmiary - Dziebędów

Przedmiary - Wróblew

Dokumentacja projektowa - Dziebędów

Dokumentacja projektowa - Wróblew

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia BZP 25.05.2010

Ogłoszenie o zmianach w SIWZ-25.05.2010

Przedmiar -Dziebędów wesja 2- 25.05.2010

Ogłoszenie o zmienie SIWZ - 26.05.2010r.

Ogłoszenie o wyborze oferty-07.06.2010r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-05-13 12:19:58 | Data modyfikacji: 2010-06-07 12:51:39.
Dostawa paliw płynnych

Ogłoszenie o zamówieniu - 18.05.2010r.

SIWZ-18.05.2010r.

Formularz cenowy

Zawiadomienie o wyborze oferty - 01.06.2010r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-05-18 13:12:15 | Data modyfikacji: 2010-06-01 12:28:37.
Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad przebudową
dróg dojazdowych wewnętrznych w miejscowościach
Dziebędów i Wróblew

Ogłoszenie o zamówieniu - 09.06.2010

SIWZ - 09.06.2010

Umowa - 09.06.2010

Zawiadomienie o wyborze oferty-17.06.2010

 

Opublikowane przez: Stanisław Harendarz | Data wprowadzenia: 2010-06-09 11:52:34 | Data modyfikacji: 2010-07-08 12:23:33.
Remont saligimnastycznej w Zespole Szkół we
Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu - 28.06.2010r.

SIWZ-28.06.2010r.

Umowa - 28.06.2010r.

Dokumentacja projektowa - 28.06.2010r.

 

Opublikowane przez: Stanisław Harendarz | Data wprowadzenia: 2010-06-28 14:45:59 | Data modyfikacji: 2010-07-08 12:23:21.
Udzielenie kredytu długoterminowego na
realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3223000
PLN

Ogłoszenie o zamówieniu - 30.06.2010r.

SIWZ - 30.06.2010r.

Tabela

Budźet Gminy 2010

Prognozadługu 2010-2020

Sprawozdania_Rb_2008

Sprawozdania_Rb_2009

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2008

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2009

Statut_Gminy

Uchwała_RG_Nr_XXIV-132-09

Uchwała_RG__Nr_XXXIV-175-2010

Uchwała_RG_XXXIII-171-2010

Uchwała_RIO_Nr_IV-179-2010

Uchwała_RIO_Nr_IV-53-2009

Uchwała_RIO_Nr_IV-64-2010

Uchwała_RG_Nr_XXXIV-174-2010

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Wróblew

Sprawozdanie_Rb_I_kw._2010

Formularz ofertowy

Odpowiedź na pytania 8.7.2010

Zaświadczenie REGON 8.7.2010

RB-N 2008-2009 8.7.2010

RB-N I kw 2010

Informacja o pozostałych do spłaty kredytach

Oświadczenie 8.7.2010

Uchwała RIO IV-182-2009 8.7.2010

Uchwała RIO IV-183-2009 8.7.2010

Wykaz instytucji związanych 8.7.2010

Uzupełnienie treści ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedź na pytania 14.07.2010

Uzupełnienie SIWZ - 03.08.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 10.08.2010r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-06-30 13:50:46 | Data modyfikacji: 2010-08-10 14:55:58.
Udzielenie kredytu długoterminowego na
sfinansowanie deficytu budżetowego w wysokości
650 000 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu 15.07.2010

SIWZ - 15.07.2010

Tabela 15.02.2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 15.07.2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 15.07.2010

Budżet Gminy 2010 15.07.2010

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy 15.07.2010

Uchwała RG Nr XXIV-132-09 15.07.2010

Uchwała RG XXXIII-171-2010 15.07.2010

Uchwała RIO Nr IV-64-2010 15.07.2010

Uchwała RIO Nr IV-53-2009 15.07.2010

Uchwała RIO IV-84-2010 15.07.2010

Prognoza długu 2010-2020 15.07.2010

Sprawozdanie Rb I kw. 2010 15.07.2010

Oświadczenie 15.07.2010

Sprawozdanie Rb 2009 15.07.2010

Sprawozdanie Rb 2008 15.07.2010

Statut Gminy 15.07.2010

Odpowiedź na pytania - 30.07.2010r.

Sprawozdanie Rb IIkw. 2010

Załączniki do odpowiedzi na pytanie

Zawiadomienie o wyborze oferty - 26.08.2010

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-07-15 13:14:32 | Data modyfikacji: 2010-08-26 14:26:54.
Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół we
Wróblewie

Ogłoszenie o zamówieniu - 20.07.2010r.

SIWZ-20.07.2010r.

Umowa - 20.07.2010r.

Przedmiar robót - malowanie sali

Przedmiar robót - naprawa posadzki

Przedmiar robót - wymiana okien

Przedmiar robót - oświetlenie sali gimnastycznej

Dokumentacja techniczna 20.07.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty, Zadanie nr 1,3,4

Ogłoszenie o wyborze oferty cz.2 20.08.2010

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2010-07-20 14:49:44 | Data modyfikacji: 2010-08-20 14:59:51.
Udzielenie pożyczki długoterminowej w
wysokości 500 000 PLN

Ogłoszenie o zamówieniu UE - 28.07.2010r.

Ogłoszenie o zamówieniu BZP

SIWZ - 28.07.2010r.

Formularz cenowy

Oświadczenie

Prognoza długu 2010-2020

Budżet Gminy 2010

RB-28_S

RB-NDS,_Rb-27_S

Rb-Z_II_kw-2010

Sprawozdania_Rb_2009

Sprawozdanie_Rb_I_kw._2010

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2008

Sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_2009

Statut_Gminy

Uchwala_RG_Nr_XXIV-132-09

Uchwala_RG_XXXIII-171-2010

Uchwala_RG_XXXV-179-2010

Uchwala_RIO_Nr_IV-53-2009

Uchwala_RIO_Nr_IV-64-2010

Uchwala_RIO_Nr_IV-85-__2010

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Wróblew

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-07-28 09:37:03 | Data modyfikacji: 2010-07-28 13:08:54.
Wymiana zegarów sterujących oświetlenia
ulicznego na terenie Gminy Wróblew

Ogołoszenie o zamówieniu - 31.08.2010r.

SIWZ - 31.08.2010r.

Przedmiar robót

Umowa - 31.08.2010r.

Dokumentacja techniczna - 31.08.2010r.

STWiORB

Wyjaśnienia SIWZ

Informacja o wyborze ofert - 17.09.2010

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: S.Harendarz | Data wprowadzenia: 2010-08-31 13:58:42 | Data modyfikacji: 2010-09-17 12:33:28.
Dostawa węgla kamiennego

Ogłoszenie o zamówieniu - 03.09.2010

SIWZ 03.09.2010

Zmiana treści SIWZ - 06.09.2010

Informacja o wyborze ofert - 17.09.2010

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-09-03 11:48:29 | Data modyfikacji: 2010-09-17 12:33:34.
Ogoszenie przetargu na sprzedaż drewna

Ogłoszenie

Wymiary drewna

Umowa

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-10-06 14:17:36 | Data modyfikacji: 2010-10-06 14:20:33.
Udzielenie kredytu długoterminowego na
sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego
Gminy w 2010 r. w kwocie 500 000 PLN.

Ogłoszenie o zamówieniu - 14.10.2010

SIWZ-14.10.2010

Formularz cenowy

Uchwała Nr IV1372010

Uchwała RG Nr XXXVII-186-2010

Oświadczenie

Prognoza długu 2010-2020

Budżet Gminy 2010

RB-28_S

RB-NDS,_Rb-27_S

Rb-Z_II kw-2010

Sprawozdanie Rb 2009

Sprawozdanie Rb I kw. 2010

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009

Statut Gminy

Uchwała_RG_Nr_XXIV-132-09

Uchwała_RG_XXXIII-171-2010

Uchwała_RIO_Nr_IV-53-2009

Uchwała_RIO_Nr_IV-64-2010

Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy Wróblew

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ - 04.11.2010r.

Opinia RIO z wykonania budżetu z I półr.

Rb-27S III kw. 2010r.

Rb-28S III kw. 2010r.

Rb-N III kw.2010r.

Rb-NDS III kw.2010r.

Rb-Z III kw.2010r.

Wyjaśnienia 9.11.2010

Informacja o pozostałych do spłaty kredytach 9.11.2010

Poręczenie 9.11.2010r.

Zawiadomienie o wyborze oferty - 26.11.2010r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Autor: Harendarz Stanisław | Data wprowadzenia: 2010-10-14 13:42:27 | Data modyfikacji: 2010-11-26 13:37:18.
Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie
2010-2011

Ogłoszenie o zamówieniu - 10.11.2010r.

SIWZ - 10.11.2010r.

Zmiana SIWZ 17.11.2010

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.11.2010

Zawiadomienie o wyborze oferty - 25.11.2010r.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2010-11-10 12:06:11 | Data modyfikacji: 2010-11-25 14:25:21.
Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie
Gminy Wróblew w 2011r.

Ogłoszenie o zamówieniu - 03.12.2010r.

SIWZ - 03.12.2010r.

Ogłoszenie o wyborze oferty 17.12.2010r.

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Autor: Harendarz Stanisław | Data wprowadzenia: 2010-12-03 14:51:20 | Data modyfikacji: 2010-12-17 13:41:50.
Data wprowadzenia: 2010-12-03 14:51:20
Data modyfikacji: 2010-12-17 13:41:50
Autor: Harendarz Stanisław
Opublikowane przez: Sylwia Małecka