Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu stwierdzające przydatność wody do spożycia
2017-04-25 14:26:16
  ...więcej

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu stwierdzające przydatność wody do spożycia
2016-10-17 15:30:49
  ...więcej

Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sieradzu stwierdzające przydatność wody do spożycia
2016-10-03 13:16:17
  ...więcej

Przyjęcia zgłoszenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
2010-03-12 10:10:18
Przyjęcia zgłoszenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 163, poz.1364 ze zmianami). II. W którym biurze można załatwić sprawę?   ...więcej

Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego
2010-03-12 09:45:14
0 Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 11 lipca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858   ...więcej

Pokazano 1 - 5 z 5