Zwrot podatku akcyzowego w roku 2021
2021-01-27 08:42:27
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2021 W 2021 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 1 marca  i  od 2 sierpnia do 31 sierpnia wraz z: 1)  f  ...więcej

Nowe formularze na podatki lokalne
2019-08-14 09:20:15
Ministerstwo Finansów informuje o nowych wzorach deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego. Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne:  ...więcej

Wykazy - umorzenia podatkowe i pomoc publiczna w 2015 roku
2016-05-27 10:26:22
  ...więcej

Zaświadczenie o dochodowości
2010-03-08 14:17:02
Zaświadczenie o dochodowości   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201) Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 23 września 2019r. w sprawie w  ...więcej

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (druk ZAS-W)
2010-03-08 11:45:50
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (druk ZAS-W)   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Rozporządzeni  ...więcej

Podatek rolny od osób fizycznych
2010-03-08 10:51:37
Podatek rolny od osób fizycznych   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z   ...więcej

Podatek rolny od osób prawnych
2010-03-08 09:44:32
Podatek rolny od osób prawnych I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 z pó  ...więcej

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
2010-03-05 14:31:56
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych   I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U  ...więcej

Podatek od nieruchomości od osób prawnych
2010-03-05 13:28:46
Podatek od nieruchomości od osób prawnych I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r  ...więcej

Podatek leśny od osób fizycznych
2010-03-05 12:42:26
Podatek leśny od osób fizycznych I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019r. poz. 888 z poźn. zm)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325  ...więcej

Podatek leśny od osób prawnych
2010-03-05 10:23:22
Podatek leśny od osób prawnych I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. po  ...więcej

Podatek od środków transportowych
2010-03-05 08:14:34
Podatek od środków transportu osób fizycznych i prawnych I. Podstawa prawna Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ord  ...więcej

Pokazano 1 - 12 z 12