Uchwała Nr XXIV/138/09 w sprawie zatwierdzenia opłaty za 1 m3 ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacji sanitarnej.

Uchwała Nr XXIV/137/09 w sprawie ustalenia taryfy opłat za dostawę wody z wodociągów wiejskich.

Uchwała Nr XXIV/136/09 w sprawie udzielenia dotacji finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu”.

Uchwała Nr XXIV/135/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2009 rok

Uchwała Nr XXIV/134/09 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie części nieruchomości położonej w miejscowości Wróblew, obręb Wróblew.

Uchwała Nr XXIV/133/09 w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/71/08 Rady Gminy Wróblew z dnia 29 lutego 2008 r.

Uchwała Nr XXIV/132/09 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

Uchwała Nr XXIV/131/09 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie

Załącznik do Uchwały Nr XXIV/131/09

Uchwała Nr XXIV/130/09 w sprawieprzyjęcia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie za 2008 rok

 

Opublikowane przez: Emilia Domagała | Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:11:11 | Data modyfikacji: 2009-11-10 10:27:51.

Zobacz:
 XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2009-11-10 10:11:11
Data modyfikacji: 2009-11-10 10:27:51
Opublikowane przez: Emilia Domagała