Uchwała Nr XXIII/129/09 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wróblew do realizacji projektu pod nazwą „Myślę, więc jestem” oraz zawarcia stosownego porozumienia w tym względzie.

Załącznik do uchwały Nr XXIII/129/09

Uchwała Nr XXIII/128/09 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy i komisji stałych na 2009 r.

Załączniki do Uchwały Nr XXIII/128/09

Uchwała Nr XXIII/127/09 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej zasób gminny

Uchwała Nr XXIII/126/09 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego przez samorządowe instytucje kultury oraz samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowo

Uchwała Nr XXIII/125/09 w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2009 rok

Załącznik 1 do Uchwały Nr XXIII/125/09

Załącznik 2 do Uchwały Nr XXIII/125/09

Załączniki 3,4,5 do Uchwały Nr XXIII/125/09

Uchwała Nr XXIII/124/09 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2009 rok.

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/124/09

Uchwała Nr XXIII/123/09 w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także

Załącznik do Uchwały Nr XXIII/123/09

uchwała Nr XXIII/122/09 w sprawie oceny działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.

Uchwała Nr XXIII/121/09 w sprawie rocznego planu rzeczowo – finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.

 

Opublikowane przez: Emilia Domagała | Data wprowadzenia: 2009-11-10 09:26:30 | Data modyfikacji: 2009-11-10 10:10:15.

Zobacz:
 XXII Sesja .  XXIII Sesja .  XXIV Sesja .  XXV Sesja .  XXVI Sesja .  XXVII Sesja .  XXVIII Sesja .  XXIX Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2009-11-10 09:26:30
Data modyfikacji: 2009-11-10 10:10:15
Opublikowane przez: Emilia Domagała