Uchwała Nr XVIII/104/08 w sprawie udzielenia dotacji finansowej Gminie Gorzkowice z przeznaczeniem udzielenia pomocy na usuwanie skutków huraganu.

Uchwała Nr XVIII/103/08 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie ograniczenia działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu.

Uchwała Nr XVIII/102/08 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na terenie wsi Tubądzin w gminie Wróblew.

Uchwała Nr XVIII/101/08 w sprawie uchwalenia planów finansowania inwestycji realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2009-2011.

Załącznik do Uchwały Nr XVIII/101/08

Uchwała Nr XVIII/100/08 w sprawie udzielenia dotacji finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania pod nazwą "Zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych" dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu.

Uchwała Nr XVIII/99/08 w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr XVIII/98/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 11:52:39 | Data modyfikacji: 2009-11-05 12:02:31.

Zobacz:
 XIV Sesja .  XV Sesja .  XVI Sesja .  XVII Sesja .  XVIII Sesja .  XIX Sesja .  XX Sesja .  XXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2009-11-05 11:52:39
Data modyfikacji: 2009-11-05 12:02:31
Opublikowane przez: Sylwia Małecka