Uchwała Nr XIV/75/08 w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Uchwała Nr XIV/74/08 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy samorządu Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2008".

Uchwała Nr XIV/73/08 w sprawie stypendiów sportowych przyznawanych przez Gminę Wróblew za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym.

Uchwała Nr XIV/72/08 w sprawie uchwalenia

Załącznik do Uchwały Nr XIV/72/08

Uchwała Nr XIV/71/08 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla wszystkich nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach.

Uchwała Nr XIV/70/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wróblewie.

Uchwała Nr XIV/69/08 w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania pracowników nie będących nauczycielami zatrudnionych w placówkach oświatowych gmin

Uchwała Nr XIV/68/08 w sprawie poboru podatku w drodze inkasa

Uchwała Nr XIV/67/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 r.

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2009-10-30 13:00:34 | Data modyfikacji: 2009-10-30 13:07:26.

Zobacz:
 XIV Sesja .  XV Sesja .  XVI Sesja .  XVII Sesja .  XVIII Sesja .  XIX Sesja .  XX Sesja .  XXI Sesja .   . 
Data wprowadzenia: 2009-10-30 13:00:34
Data modyfikacji: 2009-10-30 13:07:26
Opublikowane przez: Sylwia Małecka