bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Ogłoszenia strona główna 
INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
w Sieradzu z dnia 27.06.2022r.o wydaniu w dniu
24.06.2022r. decyzji administracyjnej
PO.ZUZ.5.4210.262.2022.MM
 INFORMACJA Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu z dnia 27.06.2022r.o wydaniu w dniu 24.06.2022r. decyzji administracyjnej PO.ZUZ.5.4210.262.2022.MM w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego tj. obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych w formie obudowy studni głębinowej wraz z urządzeniami do poboru wód z utworów kredy, na działce 109/4 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek, gm. Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie; 2. usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ze studni na działce nr ewid. 109/4 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek, gm. Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie; 3. szczególne korzystanie z wód polegające na nawadnianiu upraw polowych za pomocą deszczowni, na działce 109/4 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek, gm. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2022-06-28 12:18:10.
Data wprowadzenia: 2022-06-28 12:18:10
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl