bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Ogłoszenia strona główna 
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
GPB-III.7821.4.2022 z dnia 11 maja 2022r.
 Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego o wydaniu w dniu 25 kwietnia 2022 roku decyzji nr 90/2022, w której orzeczono o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji Starosty Sieradzkiego nr 2/su/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku, znak: AB.7012.4.2021, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Powiatowemu Zarządowi Dróg w Sieradzu, ul. Plac Wojewódzki nr 3, 98-200 Sieradz, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1723E Bartochów -Tubądzin"

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2022-05-13 09:15:32.
Data wprowadzenia: 2022-05-13 09:15:32
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl