bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Ogłoszenia strona główna 
Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.328.2021.MN z
dnia 9 maja 2022r.o wszczęciu postępowania
administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia
wodnoprawneg
 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.328.2021.MN z dnia 9 maja 2022r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów z utworów czwartorzędowych, przeznaczonych do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw, składającego się z jednej studni głębinowej, o głębokości 23,5 m p.p.t., zlokalizowanej w miejscowości Sadokrzyce na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 156/1 obręb obręb 22 Sadokrzyce, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie (współrzędne geodezyjne studni w układzie odniesienia PL-ETRF 2000: X 5716762, Y 6537938), 2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, przeznaczonych do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw za pomocą obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych (o którym mowa w pkt 1.) w okresie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku, 3. szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw za pomocą deszczowni w ilości i w okresie, o których mowa w pkt 2., na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów o numerach 156/1, 115/1, 149/1, 60/1, 60/2, 150/1 oraz częściowo na działce nr 100 (obręb 22 Sadokrzyce, gmina Wróbel, powiat sieradzki, województwo łódzkie)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2022-05-11 15:19:24 | Data modyfikacji: 2022-05-11 15:23:06.
Data wprowadzenia: 2022-05-11 15:19:24
Data modyfikacji: 2022-05-11 15:23:06
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl