bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Ogłoszenia strona główna 
WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA
KOBIERZYCKO

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY WRÓBLEW
z dnia 11 października 2021r.

Na podstawie § 18 ust. 3 i § 19 Statutu Sołectwa Kobierzycko, stanowiącego załącznik nr 9 Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie nadania Statutów Sołectwom Gminy Wróblew (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r.  poz. 3186), zm. Uchwałą Nr IV/27/19 Rady Gminy Wróblew z dnia 25 stycznia 2019r. (Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r.  poz. 611) oraz w związku z moim Zarządzeniem Nr ROO.0050.34.2021 z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kobierzycko


zwołuję na dzień
17 października 2021r. (niedziela) godz. 17:00 w sali OSP w Kobierzycku
ZEBRANIE WIEJSKIE DLA WYBORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH
SOŁTYSA SOŁECTWA KOBIERZYCKO


W przypadku braku quorum, II termin zebrania ustalam na ten sam dzień na godz. 17:15.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór Sołtysa.
a) powołanie Komisji Skrutacyjnej,
b) zgłoszenie kandydatów na Sołtysa,
c) przeprowadzenie głosowania i ustalenie wyników wyboru Sołtysa,
d) ogłoszenie wyników wyboru Sołtysa.
3. Wolne wnioski.
4. Zakończenie zebrania.

 

Wójt Gminy
(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

 Zarządzenie Nr ROO.0050.34.2021 Wójta Gminy Wróblew z dnia 11 października 2021r. w sprawie zwołania Zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Sołectwa Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-10-11 10:30:57 | Data modyfikacji: 2021-10-11 10:31:48.
Data wprowadzenia: 2021-10-11 10:30:57
Data modyfikacji: 2021-10-11 10:31:48
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl