bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Ogłoszenia strona główna 
INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH
W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.244.2021.MŻ Z DNIA 26
SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
  Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.244.2021.MŻ z dnia 26 sierpnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na: na przebudowę drenowania melioracyjnego, znajdującego się na działce nr 202/5 obręb – Słomków Mokry, gm. Wróblew, powiat sieradzki, wojewódzkie łódzkie

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-08-30 16:37:56.
Data wprowadzenia: 2021-08-30 16:37:56
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl