bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Uchwały Rady kadencja 2018-2023 > XIX Sesja strona główna 
Uchwały z XIX Sesji z dnia 24 listopada 2020r.

Uchwała Nr XIX/132/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Wróblew na 2020 rok

Uchwała Nr XIX/133/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wróblew na lata 2020-2026

Uchwała Nr XIX/134/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Wróblew, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Uchwała Nr XIX/135/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew"

Uchwała Nr XIX/136/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

Uchwała Nr XIX/137/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalen

Uchwała Nr XIX/138/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie ustalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości w

Uchwała Nr XIX/139/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/140/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XIX/141/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklar

Uchwała Nr XIX/142/20 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 listopada 2020r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działaln

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2020-11-26 20:20:59.

Zobacz:
 2018 r. .  2019 r. .  2020r. . 
Data wprowadzenia: 2020-11-26 20:20:59
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl