bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Rejestry > 2019 rok strona główna 
Lp. Data zawarcia umowy Wykonawca Przedmiot umowy Okres trwania umowy Wartość brutto (zł)
1. 02.01.2019r. ELEKTRONIT Nitka Wojciech, Oraczew Konserwacja oświetlenia ulicznego 31.12.2019r. 20319,60
2. 16.01.2019r.

FCC Polska sp. z o.o., Zabrze

Wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych stałych nie segregowanych (20 03 01) oraz utylizacji osadów ściekowych i skratek o kodach (19 08 05, 19 08 01) w miejscowości Wróblew w 2019 r. 31.12.2019r. 54162,00
3. 01.03.2019r. GWE POL-BUD Sp. z o.o., Łódź Zakup wraz z dostawą pompy głębinowej 30 dni od dnia podpisania umowy 10016,05
4. 12.03.2019r. PHU „BLANKO” TYBURSKI Damian, Ozorków Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie 31.10.2019r.  3277700,00
5. 14.03.2019r. Tadeusz Śmidowicz Rejonowy Zakład Kominiarski, Sieradz Usługi kominiarskie 31.12.2019r. 1730,00
6. 29.03.2019r PHU Usługi Sprzętowo Transportowe Dorota Krzak, Lututów Dostawa kruszywa drogowego na drogi i place na terenie Gminy Wróblew 31.10.2019r. 37918,44
7. 02.04.2019r. „INTEROIL” Spółka Jawna KAMECCY-GALUBA, Szczerców Dostawa paliw ciekłych 31.05.2020r. 223100,00
7A. 04.04.2019r. F.U. "EM-MA" DRUK, REKLAMA Elżbieta Owsiana, Brończyn Dostawa materiałów promocyjnych Gminy Wróblew na 2019 rok oraz kalendarzy książkowych i kalendarzy ściennych na 2020 rok 31.10.2019r. 7849,65
8. 15.04.2019r. "KACPEROS" Konserwacja Sztucznej Traw, Dobrzany Konserwacja trzech boisk wielofunkcyjnych 20.10.2019r. 1500,00
9. 15.04.2019r. "KACPEROS" Konserwacja Sztucznej Traw, Dobrzany Konserwacja boiska ORLIK w miejscowości Wróblew 15.11.2019r. 1600,00
10.  29.04.2019r. Funny Pets Szturma Marta, Sieradz Wyłapynie bezdomnych zwierzat oraz zapewnienie im opieki  30.04.2020r. do 30tys. Euro wg. stawek z umowy 
11.  08.05.2019r. GASTROKENS Izabela Kenska, Kutno Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym  30.05.2019r. 69996,72 
12. 31.05.2019r. Przedsiebiorstwo Usług Komunalnych S.A., Kalisz Odbiór odpadów komunalnych z terenu gminy Wróblew 01.07.2019r. -30.06.2021r. 533952,00
13. 10.07.2019r. Regionalna Agencja Poszanowania Energii spółka z o.o., Łódź Pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – wielobranżowego na zadaniu pn.: „Termomodernizacja budynku placówki oświatowej, obecnie Publicznego Gimnazjum we Wróblewie” 31.12.2019r. 49200,00
14. 20.07.2019r. „Pracownia Planowania Przestrzennego”, Łódź Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków (GEZ) dla obszaru Gminy Wróblew 31.12.2019r. 17318,40
15. 28.07.2019r. CHEM – TECH Paulina Kaczmarska Wieluń Budowa przyszkolnego placu zabaw sprzyjającego aktywności wytrzymałości i zmysłu równowagi dla dzieci przy szkole podstawowej w Charłupi Wielkiej 30.08.2019r. 24500,00
16. 03.09.2019r. PHIN Inwestycje Sp. z o. o., Łódź Zarządzania projektem wraz ze sprawowaniem nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na terenie Gminy Wróblew” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014–2020 31.12.2020r. 57564,00
17. 13.09.2019r. „MEXTRA GROUP spółka cywilna”, Kędzierzyn-Koźle Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Słomków Suchy 25.09.2019r. 15180,11
18. 13.09.2019r. „MEXTRA GROUP spółka cywilna”, Kędzierzyn-Koźle Zakup stolików i krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Drzązna 25.09.2019r. 12078,60
19. 19.09.2019r. TECHNICA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA SKOCZÓW Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach, gmina Wróblew 30.09.2019r. 12610,50
20. 20.09.2019r. "AMO" FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA KATARZYNA BŁASZCZYK,
Sieradz
Modernizacja kuchni świetlicy wiejskiej w Sadokrzycach, gmina Wróblew – zakup przepływowego podgrzewacza wody na gaz 30.09.2019r. 2089,50
21. 30.09.2019r. EKO – OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, Sieradz Dostawa oleju opałowego lekkiego do SP. Charłupia Wielka
gmina Wróblew
31.12.2020r. 24600,00
22. 30.09.2019r. P.H.U. QBUDO Artur Płachta Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wróblew w 2019 roku 14.11.2019r. 28827,19
23. 30.09.2019r. Mirosław Stasiak Transport towarowy, handel opałem, Gomunice Dostawa węgla kamiennego energetycznego 31.07.2020r. 54046,20
24. 30.09.2019r. AWISTA-PIERWSZA” sp. z o.o., Wróblew Świadczenie usług zimowego utrzymanie dróg gminnych 2019-2020 n/w sprzętem mechanicznym (zadanie 2 i zadanie 3) 15.05.2020r. 23760,00
25. 02.10.2019r. Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych Spółka Akcyjna, Kalisz Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wróblew w 2019 roku 31.12.2020r. 87574,72
26. 16.10.2019r. "WĘGLOPASZ” sp. z o.o., Poznań Dostawa pelletu do Szkoły Podstawowej im. Wł. Reymonta w Charłupi Wielkiej oraz świetlicy wiejskiej w Słomkowie Suchym, gmina Wróblew 31.12.2020r. 67071,90
27. 18.09.2019r. „MEXTRA GROUP spółka cywilna”, Kędzierzyn-Koźle Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej w sołectwie Rowy 31.10.2019r. 6703,50
28. 23.10.2019r. ORLEN Paliwa sp. z o.o., Widełka Dostawa gazu płynnego propan w sezonie grzewczym 2019/2020 dla Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym gmina Wróblew 31.08.2020r. 57564,00
29. 23.10.2019r. Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, Radomsko Wykonanie projektu budowlano–wykonawczego przebudowy drogi w miejscowości Smardzew 30.04.2020r. 18450,00
30. 23.10.2019r. Kamil Ziółkowski PROFIL Inżynieria Lądowa, Radomsko Wykonanie projektu budowlano–wykonawczego budowy dróg wraz z odwodnieniem w miejscowości Charłupia Wielka 30.06.2020r. 28966,50
31. 23.10.2019r. PPHU BEMS¬BUD MARCIN SOBCZAK, Sieradz Rozbiórka budynku w miejscowości Drzązna 73 30.11.2019r. 55000,00
32. 23.10.2019r. PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., Warszawa Kompleksowa dostawa oraz świadczenie usług dystrybucji gazu ziemnego do Szkoły Podstawowej we Wróblewie 31.12.2020r. 62027,81
33. 04.11.2019r. ELEKTROMONTER Andrzej Kluska, Sieradz Konserwacja platformy przyschodowej znajdujacej się w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej 31.12.2022r. wg stawek do 30.000 tys. euro
34. 20.11.2019r. W-and-A Agnieszka Jadwiszczak Wykonanie analizy infrastruktury elektrycznej farmy wiatrowej Sieradz 2 w miejscowości Charłupia Wielka, gmina Wróblew 03.12.2019r. 800,00
35. 20.11.2019r. "NOVENT Dymitr Nowak” Konstantynów Łódzki Usuniecie usterek i nieprawidłowości w wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Charłupi Wielkiej 20.12.2019r. 18290,00
36. 13.12.2019r. Orange Polska S.A. Aneks dot. umowy teleomonunikacyjnej 12.12.2021r. do 30 tys. Euro wg. stawek z umowy
37. 13.12.2019r. Orange Polska S.A. Aneks dot. umowy teleomonunikacyjnej 12.12.2021r. do 30 tys. Euro wg. stawek z umowy
38. 19.12.2019r. P.P.U.H. SIR-HA Sp. z o.o. Sieradz Zakup środków czystości 31.12.2020r. 12428,58
39. 16.12.2019r. WIZARD Sp. z o.o. Sieradz Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do samochodów i maszyn Gminy Wróblew 31.12.2020r. 12146,44
40. 19.12.2019r. Biuro PCFORMAT Mariusz Berczak Sieradz Sukcesywna dostawa do siedziby zamawiającego materiałów biurowych w roku 2020 31.12.2020r. 25749,19
41. 23.12.2019r. SALUDA ARCHITEKCI ANNA BOBROWSKA-SAŁUDA Sieradz Świadczenia usług, polegających na przygotowaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji inwestycji celu publicznego w 2020r. 31.12.2020r. 26400,00
42. 31.12.2019r. Jarosław Kustosik "Q100 Computers" Łódź Stały nadzór serwisowy nad licencjonowanym oprogramowaniem SELWIN wraz z modułem ARAM 31.12.2020r. 9583,92

 

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-03-05 22:35:34 | Data modyfikacji: 2020-01-02 13:01:32.

Zobacz:
 Rejestr umów cywilno-prawnych .  Rejestr petycji . 
Data wprowadzenia: 2019-03-05 22:35:34
Data modyfikacji: 2020-01-02 13:01:32
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl