bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Lokalizacja inwestycji > Lokalizacja inwestycji celu publicznego strona główna 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15 kV typu 3xAFL 35 mm2 w miejscowości Wróblew na działce o nr ewid. 247/3, obręb geod. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-02-23 10:40:08 | Data modyfikacji: 2018-02-23 10:41:26.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.03.2018r. decyzji Nr 1/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - przebudowie odcinka linii napowietrznej SN 15kV typu 3xAFL 35 mm2 w miejscowości Wróblew, na działce o nr ewid. 247/3, obręb geod. Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-03-27 12:31:47.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia w miejscowości Rowy na działkach o nr ewid. 103, 106, 99/2, 99/1, 100/2 obręb geodezyjny Rowy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 10:31:50 | Data modyfikacji: 2018-04-12 10:34:49.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia na linię kablową (doziemną) w m. Sadokrzyce na działce o nr ewid. 89/2, obręb geod. Sadokrzyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-05-11 15:05:16 | Data modyfikacji: 2018-05-11 15:07:24.
 Obwieszczenienie o wydaniu postanowienia znak: 6733.2.2016.EP w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Wróblew Nr 2/2016 z dn. 17.10.2016r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa sieci SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej w m. Rakowice na działkach o nr ewid. 190/2, 192/2, 193, 213/2, 214, 215, 216, 217, 231/1, 248, 372, 392, 400, 247/1, 228 obręb Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-05-29 14:43:43 | Data modyfikacji: 2018-05-29 14:55:42.
 Obwieszczenie o wydaniu dezycji Nr 2/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa przyłącza napowietrznego niskiego napięcia w m. Rowy na działkach o nr ewid. 103, 106, 99/2, 99/1, 100/2 obręb geod. Rowy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-06-27 14:09:51 | Data modyfikacji: 2018-06-27 14:11:44.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 25.06.2018r. decyzji Nr 3/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa napowietrznej linii energetycznej średniego napięcia na linię kablową (doziemną) w m. Sadokrzyce na działce o nr ewid. 89/2, obręb geod. Sadokrzyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-06-28 14:32:49 | Data modyfikacji: 2018-06-28 14:35:18.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż drogi nr ewid. 315/2 w miejscowości Tubądzin na działce o nr ewid. 311, 185, 312 oraz 188 obręb geod. Tubądzin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-08-28 10:47:12 | Data modyfikacji: 2018-08-28 11:01:16.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż drogi nr ewid. 102 w miejscowości Słomków Mokry na działce o nr ewid. 88/2 oraz 102 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2018-08-29 10:40:38 | Data modyfikacji: 2018-08-29 10:42:18.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegajacej na budowie napowietrzno-kablowej linii oświetlenia ulicznego niskiego napięcia wzdłuż drogi nr ewid. 315/2 w miejscowości Tubądzin na działce o nr ewid. 311, 185, 312 oraz 188 obręb geodezyjny Tubądzin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-10-11 15:14:39 | Data modyfikacji: 2018-10-11 15:15:48.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w miejscowości Rowy na działkach o nr ewid. 106, 99/2 obręb geod. Rowyy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-11-08 10:27:01 | Data modyfikacji: 2018-11-08 10:32:20.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polagającej na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym w m. Rowy na działkach o nr ewid. 106, 99/2 obręb geod. Rowy

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:20:23.

Zobacz:
   Lokalizacja inwestycji lata 2011-2012
   Lokalizacja inwestycji rok 2013
   Lokalizacja inwestycji rok 2014
   Lokalizacja inwestycji rok 2015
   Lokalizacja inwestycji rok 2016
   Lokalizacja inwestycji rok 2017
   Lokalizacja inwestycji rok 2018
   Lokalizacja inwestycji rok 2019
Data wprowadzenia: 2018-12-18 15:20:23
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl