bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Uchwały Rady kadencja 2014-2018 > XXIV Sesja strona główna 
Uchwały z XXIV Sesji z dnia 12 kwietnia 2017r.

Uchwała Nr XXIV/169/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej

Uchwała Nr XXIV/170/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Uchwała Nr XXIV/171/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 kwietnia 2017r. zmieniająca uchwałę nr XIV/106/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wróblew

Uchwała Nr XXIV/172/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiek

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2017-04-13 22:45:49.

Zobacz:
 2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2017-04-13 22:45:49
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl