bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Lokalizacja inwestycji > Lokalizacja inwestycji celu publicznego strona główna 
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o numerze ewidencyjnym 46/1, 97, 100, 103, 104, 105/1, 106, 107 oraz 113 obręb geodezyjny Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:51:47 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:34.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o numerze ewidencyjnym 8/7, 9, 11/5 oraz 13 obręb geodezyjny Gęsówka Nowa

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:42:39 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:56:44.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Slomków Mokry na działkach o numerze ewidencyjnym 67, 55/2 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:38:48 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:56:56.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 5/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Ocin na działkach o numerze ewidencyjnym 361, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:35:41 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:06.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 6/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Charłupia Wielka na działkach o numerze ewidencyjnym 515,516 oraz 694 obręb geodezyjny Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:31:23 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:57:16.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 7/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Wróblew na działkach o numerze ewidencyjnym 305, 279/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-04-19 10:16:59 | Data modyfikacji: 2017-04-19 10:26:24.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 4/2016/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa boiska gminnego w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 46 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-02-15 14:51:32.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiornika służącego zaopatrzeniu w wodę pól edukacyjnych wykorzystywanych w rolnictwie w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 110/2 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-02 12:40:18 | Data modyfikacji: 2017-03-02 12:47:22.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o nr ewid. 46/1, 97, 100, 103, 104, 105/1, 106, 107 oraz 113 obręb geodezyjny Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:06:51 | Data modyfikacji: 2017-03-17 10:08:22.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania dezycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii napowietrznej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Gęsówka na działkach o nr ewid. 8/7, 9, 11/5 oraz 13 obręb geodezyjny Gęsówka Nowa

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:11:31.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Słomków Mokry na działkach o nr ewid. 67, 55/2 obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:16:37.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posdaowieniem słupów oświetelniowych w miejscowości Ocin na działkach o nr ewid. 361, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:20:56.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Charłupia Wielka na działakch o nr ewid. 515, 516 oraz 694 obręb geodezyjny Charłupia Wielka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:24:29.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa linii kablowej niskiego napięcia oświetlenia ulicznego wraz z posadowieniem słupów oświetleniowych w miejscowości Kolonia Wróblew na działkach o nr ewid. 305, 279/1 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-17 10:37:19.
 Zawiadomienie o wydaniu dezycji Nr 1/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa zbiornika służącego zaopatrzeniu w wodę pól edukacyjnych wykorzystywanych w rolnictwie w msc. Kościeryzn na działce o nr ewid. 110/2 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-03-22 11:52:21.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku garażu samochodów bojowych OSP Kobierzycko na dz. o nr ewid. 432 obręb geodezyjny Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-06-21 13:43:24 | Data modyfikacji: 2017-06-21 13:45:28.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 8/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku garażu samochodów bojowych OSP Kobierzycko na działce o nr ewid. 432 obręb geodezyjny Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:17:35 | Data modyfikacji: 2017-07-10 11:20:24.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN i nn wraz ze słupową stacją transformatorową w m. Słomków Mokry na działkach o nr ewid. 54, 55/2, 67, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 119, 120, 121, 122, 142/1, 142/2, obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-07-20 12:26:21 | Data modyfikacji: 2017-07-20 12:28:51.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w miejscowości Wróblew na działkach o nr ewid. 365, 367/1, 366/3, 366/4, 34/1, 212/3, 253, 252, 379/1, 35/1, 34/3, 37/1, 58, 226/1, 226/2, 278 obręb geodezyjny Wróblew i 311/1, 379, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-07-26 14:51:41.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 9/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN i nn wraz ze słupową stacją transformatorową w m. Słomków Mokry na działkach o nr ewid. 54, 55/2, 67, 87, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 119, 120, 121, 122, 142/1, 142/2, obręb geodezyjny Słomków Mokry

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-08-21 19:53:19 | Data modyfikacji: 2017-08-21 19:56:15.
 Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SIR3314A wraz z zewnętrzną linią zasilającą w miejscowości Kobierzycko na działce o nr ewid. 122/2 obręb geod. Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-09-14 14:08:15.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku domu kultury oraz budynku strażnicy na działce o nr ewid. 37/3, 35/2, 36, 34/4 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-09-20 08:35:33 | Data modyfikacji: 2017-09-20 08:50:45.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SIR3314A wraz z zewnętrzną linią zasilającą w m. Kobierzycko na działce o nr ewid. 122/2, obręb geod. Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-10-19 15:19:37.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 26.10.2017r. decyzji Nr 11/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SIR3314A wraz z zewnętrzną linią zasilającą w m. Kobierzycko na działce o nr ewid. 122/2, obręb geod. Kobierzycko

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-10-31 12:49:44 | Data modyfikacji: 2017-10-31 12:51:12.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa gazociągu w m. Wróblew na działkach o nr ewid. 365, 367/1, 366/3, 366/4, 34/1, 212/3, 253, 252, 379/1, 35/1, 34/3, 37/1, 58, 226/1, 226/2, 278 obreb geod. Wróblew i 311/1, 379, 362, 366/1 obręb geod. Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-11-02 12:50:22 | Data modyfikacji: 2017-11-02 12:52:30.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 10/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu w m. Wróblew na dz. o nr. ewid. 365, 367/1, 366/3, 366/4, 34/1, 212/3, 253, 252, 379/1, 35/1, 34/3, 37/1, 58, 226/1, 226/2, 278, 279/1, 254/1 obręb geodezyjny Wróblew i 311/1, 379, 362, 366/1 obręb geodezyjny Ocin

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-11-21 14:42:54 | Data modyfikacji: 2017-11-21 14:48:48.
 Obwieszczenie o wydaniu w dniu 19.12.2017r. deczycji Nr 12/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku domu kultury oraz budynku straznicy na dz. o nr ewid. 37/3, 35/2, 36, 34/4 obręb geodezyjny Wróblew

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2017-12-20 11:09:57 | Data modyfikacji: 2017-12-20 11:11:30.

Zobacz:
   Lokalizacja inwestycji lata 2011-2012
   Lokalizacja inwestycji rok 2013
   Lokalizacja inwestycji rok 2014
   Lokalizacja inwestycji rok 2015
   Lokalizacja inwestycji rok 2016
   Lokalizacja inwestycji rok 2017
   Lokalizacja inwestycji rok 2018
   Lokalizacja inwestycji rok 2019
Data wprowadzenia: 2017-12-20 11:09:57
Data modyfikacji: 2017-12-20 11:11:30
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl