bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Lokalizacja inwestycji > Lokalizacja inwestycji celu publicznego strona główna 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni głębinowej w miejscowości Gęsówka na działce o numerze ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-02-05 09:08:47 | Data modyfikacji: 2016-02-05 09:11:17.
 Zawiadomienie o zgromadzeniu materiału stanowiącego podstawę do zakończenia sprawy decyzją administracyjną o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni głebinowej w msc. Gęsówka na działce o nr ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-03-24 13:27:17.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 1/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - rozbudowa sieci nN 0,4kV i SN 15 kV dla potrzeb przyłączenia studni glębinowej w miejscowości Gęsówka na działce o nr ewid. 73/1, 105/1, 113 obręb geodezyjny 7 Gęsówka

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-04-21 15:00:50 | Data modyfikacji: 2016-04-21 15:02:20.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - przebudowa sieci SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej w miejscowości Rakowice na działkach o nr ewid. 190/2, 192/2, 193, 213/2, 214, 215, 216, 217, 231/1, 248, 372, 392, 400, 247/1, 228 obręb Rakowice

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-09-23 13:47:52.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-11-08 14:09:12.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1720E/1721E/1719E Wróblew-Wągłczew-Gruszczyce

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-12-07 15:10:58.
 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji - budowa boiska gminnego w msc. Kościerzyn na działce o nr ewid. 46 obręb geodezyjny Kościerzyn Rozparcelowany Majątek

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Elżbieta Pawłowska | Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:34:18.

Zobacz:
   Lokalizacja inwestycji lata 2011-2012
   Lokalizacja inwestycji rok 2013
   Lokalizacja inwestycji rok 2014
   Lokalizacja inwestycji rok 2015
   Lokalizacja inwestycji rok 2016
   Lokalizacja inwestycji rok 2017
   Lokalizacja inwestycji rok 2018
   Lokalizacja inwestycji rok 2019
Data wprowadzenia: 2016-12-29 14:34:18
Autor: Elżbieta Pawłowska
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl