bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Uchwały Rady kadencja 2014-2018 > XIX Sesja strona główna 
Uchwały z XIX Sesji z dnia 2 grudnia 2016r.

Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 2 grudnia 2016r. uchylająca uchwałę Nr IX/57/15 Rady Gminy Wróblew z dnia 13 października 2015r. w sprawie realizacji w 2016r. przy partnerstwie Powiatu Sieradzkiego zadania inwestycyjnego pod nazwą:

Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wróblew na 2016 rok

Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostkom organizacyjnym zaliczanym do sektora finansów publicznych

Uchwała Nr XIX/133/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XIII/78/2000 Rady gminy wróblew z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie ustalenia zasad sprzedaży na rzecz najemców samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących

Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę Nr XVIII/129/16 z dnia 12 października 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu

Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskooemisyjnej dla Gminy Wróblew

Załącznik do uchwały - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew

Załącznik do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew - Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wróblew

Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 2 grudnia 2016r. zmieniająca uchwałę nr XVI/110/16 Rady gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Wróblew z dnia 2 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzia

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:55:22 | Data modyfikacji: 2016-12-09 12:40:56.

Zobacz:
 2014 r. .  2015 r. .  2016 r. .  2017 r. .  2018 r. . 
Data wprowadzenia: 2016-12-09 10:55:22
Data modyfikacji: 2016-12-09 12:40:56
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl