bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Uchwały Rady kadencja 2010-2014 > XXI Sesja strona główna 
Uchwały z XXI Sesji z dnia 22 czerwca 2012r.

Uchwała Nr XXI/107/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Wróblew za 2011 rok

Uchwała Nr XXI/108/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Wróblew za 2011 rok

Uchwała Nr XXI/109/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie podziału gminy Wróblew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXI/110/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie określenia rozkładu przystanków komunikacyjnych udostępnionych przewoźnikom i operatorom oraz zasad i warunków korzystania z tych przystanków

Uchwała Nr XXI/111/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie uchwalenia Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

Uchwała Nr XXI/112/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 22 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2012-06-29 09:15:08.

Zobacz:
 2010 r. .  2011 r. .  2012 r. .  2013r. .  2014 r. . 
Data wprowadzenia: 2012-06-29 09:15:08
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl