bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Uchwały Rady kadencja 2006-2010 > XIII Sesja strona główna 

Uchwała Nr XIII/66/07 w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2008 rok.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/66/07

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/66/07

Uchwała Nr XIII/65/07 w sprawie: porozumienia międzygminnego dot. realizacji projektu stworzenia Lokalnej Grupy Działania.

Załącznik do Uchwały Nr XIII/65/07

Uchwała Nr XIII/64/07 w sprawie: zmiany uchwały Nr X/44/07 Rady Gminy w Wróblewie z dnia 29 sierpnia 2007r. w sprawie zaciągnięcia kredytu.

Uchwała Nr XIII/63/07 w sprawie: wykazu wydatków budżetu gminy Wróblew , które w roku 2007 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XIII/62/07 w sprawie: zmian w budżecie gminy Wróblew na 2007 rok.

Uchwała Nr XIII/61/07 w sprawie: przejęcia przez Gminę Wróblew zadań realizowanych w ramach programu „ Uczeń na wsi – pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko – wiejskie” .

Uchwała Nr XIII/60/07 w sprawie: bankowej obsługi budżetu gminy.

Uchwała Nr XIII/59/07 w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej we Wróblewie.

Uchwała Nr XIII/58/07 w sprawie: ustalenia zasad korzystania ze stołówki szkolnej.

Uchwała Nr XIII/57/07 w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Wróblew.

 

Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski | Data wprowadzenia: 2009-11-16 10:27:50 | Data modyfikacji: 2009-11-16 10:42:45.

Zobacz:
 2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. . 
Data wprowadzenia: 2009-11-16 10:27:50
Data modyfikacji: 2009-11-16 10:42:45
Opublikowane przez: Bogusław Janiszewski
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl