bip.wroblew.pl
Biuletyn Informacji Publicznej
 Gminy Wróblew wroblew.pl
Uchwały Rady kadencja 2006-2010 > XXI Sesja strona główna 

Uchwała Nr XXI/118/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wróblew na 2009 r.

Załącznik do Uchwały Nr XXI/118/08

Uchwała Nr XXI/117/08 w sprawie wykazu wydatków budżetu gminy Wróblew, które w roku 2008 nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Uchwała Nr XXI/116/08 w sprawie zmian w budżecie gminy Wróblew na 2008 rok.

Uchwała Nr XXI/115/08 w sprawie przyjęcia przez Gminę Wróblew zadań realizowanych w ramach programu "Uczeń na wsi-pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie".

Uchwała Nr XXI/114/08 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Wróblew do Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Szlakiem Sieradzkiej E-ski".

Uchwała Nr XXI/113/08 w sprawie zmiany statutu Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina."

Uchwała Nr XXI/112/08 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy samorządu Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2009".

Załącznik do Uchwały Nr XXI/112/08

 

Opublikowane przez: Sylwia Małecka | Data wprowadzenia: 2009-11-05 12:40:25 | Data modyfikacji: 2009-11-05 13:00:40.

Zobacz:
 2006 r. .  2007 r. .  2008 r. .  2009 r. .  2010 r. . 
Data wprowadzenia: 2009-11-05 12:40:25
Data modyfikacji: 2009-11-05 13:00:40
Opublikowane przez: Sylwia Małecka
  Biuletyn Informacji Publicznej - bip.wroblew.pl