Nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
2021-12-03 12:24:10
Informuję, że na mocy Decyzji Nr PO.RZT.70.438.2021/D/MB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 17 listopada 2021 roku zmianie ulegają taryfy za zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków n  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.296.2021.EJ z dnia 25 listopada 2021r.
2021-11-29 13:37:59
  ...więcej

Wysokość cen i opłat za usługi zagospodarowania odpadów, korzystania z obiektów, instalacji i urządzeń Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" od 1 stycznia 2022 roku
2021-11-24 10:37:21
  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2022 ROK
2021-11-02 13:41:09
  OGŁOSZENIEWójta Gminy Wróblewz dnia 2 listopada 2021 rokuw sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w a  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2021 MK/PO/MPo z dnia 22.10.2021r. sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej
2021-10-27 08:36:12
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO.ZUZ.2.4210.225.2021.EJ
2021-10-19 11:57:46
  ...więcej

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE SOŁTYSA SOŁECTWA KOBIERZYCKO
2021-10-11 10:30:57
  OBWIESZCZENIEWÓJTA GMINY WRÓBLEW z dnia 11 października 2021r. Na podstawie § 18 ust. 3 i § 19 Statutu Sołectwa Kobierzycko, stanowiącego załącznik nr 9 Uchwały Nr XLVI/253/14 Rady Gminy Wróblew z dnia 12  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO.ZUZU.2.4210.291.2021.MJ
2021-10-06 13:02:50
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PO.ZUZ.5.4210.539.2021.MK z dnia 14.09.2021r.
2021-09-15 15:16:46
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
2021-09-02 11:06:46
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.244.2021.MŻ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:37:56
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.202.2021.EJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:32:39
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.201.2021.EJ Z DNIA 26 SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
2021-08-30 16:29:30
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2021 MK/PO/MP z dnia 19 sierpnia 2021r. (uzupełniające na skutek zmiany wniosku przez Inwestora - zmiana nr działki)
2021-08-20 08:51:29
  ...więcej

2021-08-20 08:28:23
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA GPB-I.747.8.2021 z dnia 09.08.2021r.
2021-08-10 11:26:47
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-I.747.8.2021 z dnia 5 sierpnia 2021r. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
2021-08-09 10:10:12
  ...więcej

OBWIESZCZENIE STAROSTY SIERADZKIEGO O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI O ZEZWOLENIU NA REALIZACJĘ INWESTYCJI DROGOWEJ "ROZBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1723 BARTOCHÓW - TUBĄDZIN"
2021-08-09 09:33:16
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - II TERMIN 2021
2021-07-27 15:00:57
  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku  2021 – II termin Uprzejmie informujemy, że od 2 sierpnia do 31 sierpnia 2021r. przyjmowane będą wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawarte  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU O WYDANIU W DNIU 06.07.2021r. DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ znak: PO.ZUZ.5.4210.322.2021.TS
2021-07-12 09:58:34
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 329
poprzednie     następne