Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.546.2021.JG z dn. 20.05.2022r.
2022-06-24 10:50:30
  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej PO.ZUZ.5.4210.14.2022.MK
2022-06-10 09:59:17
  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu o wydaniu decyzji administracyjnej PO.ZUZ.5.4210.79.2022.MK
2022-06-10 09:26:06
  ...więcej

RAPORT O STANIE GMINY WRÓBLEW ZA 2021 ROK
2022-05-31 10:03:38
  OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew Wójt  Gminy Wróblew zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja każdego roku przedstawić Radzie Gminy  raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalnoś  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu PO.ZUZ.5.4210.262.2022.MM z dnia 27 maja 2022r.
2022-05-30 12:59:00
  ...więcej

KONSULTACJE Z ORGANIZACJAMI SPOŁECZNYMI - opiniowanie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie gminy Wróblew w 2022 r.
2022-05-24 18:20:43
  OGŁOSZENIEWójta Gminy Wróblewz dnia 24 maja 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami społecznymi działającymi na terenie gminy Wróblew, których statutowym celem działania jest ochrona zwi  ...więcej

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO GKIII.7430.10.2022.AS z dnia 19 maja 2022r.
2022-05-23 15:38:24
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO PO.ZUZ.2.4210.75.2022.MŻ z dnia 19 maja 2022r.
2022-05-23 15:24:32
  ...więcej

OBWIESZCZENIE Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego PO.ZUZ.2.4210.475.2021.MŻ
2022-05-18 14:53:12
  ...więcej

INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W SIERADZU O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ PO.ZUZ.5.4210.120.2022.JW
2022-05-18 14:23:00
  ...więcej

ZAWIADOMIENIE GPB-III.7821.4.2022 z dn. 13.05.2022
2022-05-16 12:38:24
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-III.7821.4.2022 z dnia 11 maja 2022r.
2022-05-13 09:15:32
  ...więcej

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.328.2021.MN z dnia 9 maja 2022r.o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawneg
2022-05-11 15:19:24
  ...więcej

OBWIESZCZENIE DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.435.2021.EJ z dnia 4 maja 2022r.
2022-05-06 11:23:13
  ...więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Tadeusza Kościuszki W WĄGŁCZEWIE
2022-05-04 14:19:31
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Wróblew ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wągłczewie Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wr&o  ...więcej

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym
2022-05-04 14:16:24
  OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Wróblew ogłasza konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej w Słomkowie Mokrym Oznaczenie organu prowadzącego szkołę: Gmina Wróblew, Wróblew 15, 98-285 Wróblew. Nazwa i   ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.546.2021.JG z dnia 26 kwietnia 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2022-04-29 09:14:07
  ...więcej

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.435.2021.EJ z dnia 14 kwietnia 2022r. o wszczęciu postępowania administracyjnego
2022-04-19 08:36:29
  ...więcej

Obwieszczenie PO.ZUZ.2.4210.475.2021.MŻ z dn. 12.04.2022r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu o wszczęciu postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego
2022-04-15 03:15:52
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO GPB-II.7840.194.2021.WM/HJ o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu
2022-03-23 15:22:06
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 357
poprzednie     następne