Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód
Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.328.2021.MN z
dnia 6 lipca 2022r.
 Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na: na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, przeznaczonych do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw, składającego się z jednej studni głębinowej, o głębokości 23,5 m p.p.t., zlokalizowanej w miejscowości Sadokrzyce na nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów pod nr 156/1 obręb 22 Sadokrzyce, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie (współrzędne geodezyjne studni w układzie odniesienia PL-ETRF 2000: X 5716762, Y 6537938), 2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, przeznaczonych do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw za pomocą obiektu służącego do ujmowania wód podziemnych (o którym mowa w pkt 1.), w okresie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku, 3. szczególne korzystanie z wód, obejmujące korzystanie z wód do celów rolniczych na potrzeby nawadniania upraw za pomocą deszczowni , na powierzchni – 13,3688 ha, na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów o numerach 156/1, 115/1, 149/1, 60/1, 60/2, 150/1 oraz częściowo na działce nr 100 (obręb 22 Sadokrzyce, gmina Wróblew, powiat sieradzki, województwo łódzkie)

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:37:20.
Data wprowadzenia: 2022-07-07 09:37:20
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót