ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU
NAPĘDOWEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W ROKU 2022

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2022


W 2022 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego 2022r. i od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022r. wraz z:

1) fakturami VAT (lub ich kopiami)  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego;
jeżeli producent rolny posiada duże jednostki przeliczeniowe bydła, dodatkowo:
2) dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w jego posiadaniu w roku poprzedzającym rok, w którym składa wniosek.

W terminie od 1 lutego 2022r. do 28 lutego 2022r. honorowane będą faktury za okres od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r.
W terminie od 1 sierpnia  2022r. do 31 sierpnia 2022r.  honorowane będą faktury za okres od 1 lutego 2022r. do 31 lipca 2022r.

Limit zwrotu podatku w 2022r. wynosić będzie:
110 zł x ilość ha użytków rolnych
oraz
40 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

W 2022r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi:

  • od dnia 1 - 30 kwietnia 2022r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
  • od dnia 3 - 31 października 2022r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

Do pobrania:

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku

Druk zestawienia złożonych faktur

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Nina Resterniak | Data wprowadzenia: 2022-01-11 13:43:42.
Data wprowadzenia: 2022-01-11 13:43:42
Autor: Nina Resterniak
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót