Nowe taryfy za dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków

Informuję, że na mocy Decyzji Nr PO.RZT.70.438.2021/D/MB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 17 listopada 2021 roku zmianie ulegają taryfy za zbiorowe dostarczanie wody oraz zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Wróblew.

Taryfy za wodę i ścieki od 17 listopada 2021 r. do 16 listopada 2022 r.

Opłaty za 1 m3 wody i ścieków

 1. woda dla celów socjalno – bytowych – 2,66 zł + VAT (8%) 2,87 zł
 2. opłata abonamentowa za wodomierz – 5,28 zł + Vat (8%) 5,70 zł/m-c
 3. woda dla celów produkcyjnych – 3,12 zł + VAT (8%) 3,37 zł
 4. opłata abonamentowa za wodomierz – 5,28 zł + Vat (8%) 5,70 zł/m-c
 5. ścieki z gospodarstw domowych – 3,53 zł + VAT (8%) 3,81 zł
 6. ścieki przemysłowe – 8,58 zł + VAT (8%) 9,27 zł
 7. ścieki dowożone do punktu zlewnego – 11,00 zł + VAT (8%) 11,88 zł

BYŁO
Taryfy za wodę i ścieki od 11 czerwca 2018 r. do 16 listopada 2021 roku

Opłaty za 1 m3 wody i ścieków

 1. woda dla celów socjalno – bytowych – 2,50 zł + VAT (8%) 2,70 zł
 2. woda dla celów produkcyjnych – 3,20 zł + VAT (8%) 3,46 zł
 3. ścieki z gospodarstw domowych – 3,50 zł + VAT (8%) 3,78 zł
 4. ścieki przemysłowe – 8,00 zł + VAT (8%) 8,64 zł
 5. ścieki dowożone do punktu zlewnego – 11,00 zł + VAT (8%) 11,88 zł

Opłata stała za wodomierz

 1. wodomierz Ø 15 ,  20   - 2,00 zł + 8% VAT na miesiąc 2,16 zł
 2. wodomierz Ø 25,  32,  40,  50,  80  -  8,00 zł + 8% VAT na miesiąc 8,64 zł
 3. wodomierz zespolony –  15 zł + 8 % VAT na miesiąc 16,2 zł
 4. ryczałtowcy –  1,00 zł + 8 % VAT na miesiąc 1,08 zł

Załącznik:

Decyzja Decyzji Nr PO.RZT.70.438.2021/D/MB Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dniem 17 listopada 2021r. zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat, na terenie gminy Wróblew

 

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:24:10.
Data wprowadzenia: 2021-12-03 12:24:10
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót