INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH
W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.202.2021.EJ Z DNIA 26
SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.202.2021.EJ z dnia 26 sierpnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak RS.6341.33.2011.bu, wydanego w dniu 4 sierpnia 2011 r. przez Starostę Sieradzkiego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na dz. nr 5 obręb Oraczew, gm. Wróblew, pow. sieradzki, woj. łódzkie do sezonowego nawadniania upraw polowych w okresie od 1 kwietnia do 30 września

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-08-30 16:32:39 | Data modyfikacji: 2021-08-30 16:33:54.
Data wprowadzenia: 2021-08-30 16:32:39
Data modyfikacji: 2021-08-30 16:33:54
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót