INFORMACJA DYREKTORA ZARZĄDU ZLEWNI WÓD POLSKICH
W KALISZU PO.ZUZ.2.4210.201.2021.EJ Z DNIA 26
SIERPNIA 2021R. O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
ADMINISTRACYJNEGO
 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu PO.ZUZ.2.4210.201.2021.EJ z dnia 26 sierpnia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie: ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego znak RS.6341.35.2011.bu, wydanego w dniu 15 sierpnia 2011 r. przez Starostę Sieradzkiego na pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na dz. nr 54 obręb Sadokrzyce, gm. Wróblew, pow. sieradzki, woj. łódzkie do sezonowego nawadniania upraw polowych w okresie od 1 kwietnia do 30 września

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2021-08-30 16:29:30 | Data modyfikacji: 2021-08-30 16:34:30.
Data wprowadzenia: 2021-08-30 16:29:30
Data modyfikacji: 2021-08-30 16:34:30
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót