Przyjęcia zgłoszenia na wykonanie przyłącza
wodociągowego lub kanalizacyjnego

Przyjęcia zgłoszenia na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego.

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 163, poz.1364 ze zmianami).

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Referat Infrastruktury Technicznej

pokój nr 10 (I piętro)

Osoby odpowiedzialne:

Renata Nowacka, Michał Wzgarda

 tel. (43) 828-66-13 tel. (43) 828 -66-11

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

  1. Wypełnione zgłoszenie na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego,
  2. 2 egzemplarze projektu technicznego,
  3. Uzgodnienia i opinie,
  4. Zgody właścicieli nieruchomości na wejście z robotami związanymi z włączeniem się do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,
  5. Oświadczenie o posiadanym przwie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

IV. Opłata:

Nie podlega opłacie skarbowej

V. Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 7 dni.

UWAGI:

Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia budowy przyłącza.

DRUK WNIOSKU

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Renata Nowacka | Data wprowadzenia: 2010-03-12 10:10:18 | Data modyfikacji: 2012-08-01 09:38:01.
Data wprowadzenia: 2010-03-12 10:10:18
Data modyfikacji: 2012-08-01 09:38:01
Autor: Renata Nowacka
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót