Wydanie warunków technicznych na wykonanie
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

0

Wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

 

I. Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 11 lipca 2006 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 123, poz. 858 ze zmianami),
  • Regulamin dostarczania wody z wodociągów i odprowadzania ścieków (tekst ujednolicony Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2004r. Nr 223, poz. 2000, zmiana z 2009r Nr 302, poz.2535).

II. W którym biurze można załatwić sprawę?

Referat Infrastruktury Technicznej

pokój nr 10 (I piętro)

Osoba odpowiedzialna:

Renata Nowacka,  tel. (43) 828-66-13

III. Jakie dokumenty należy dostarczyć?

  1. Wypełniony wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego (druk do pobrania poniżej),
  2. Mapa do celów opiniodawczych z wyrysowaną propozycją lokalizacji przyłącza.

IV. Opłata:

Nie podlega opłacie skarbowej

V. Termin załatwienia sprawy:

14 dni od daty złożenia wniosku.

UWAGI:

Zgłoszenia należy dokonać 30 dni przed planowaną datą rozpoczęcia budowy przyłącza.

DRUK WNIOSKU

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Renata Nowacka | Data wprowadzenia: 2010-03-12 09:45:14 | Data modyfikacji: 2012-08-01 09:38:36.
Data wprowadzenia: 2010-03-12 09:45:14
Data modyfikacji: 2012-08-01 09:38:36
Autor: Renata Nowacka
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót