Ogłoszenia
OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIÓW, NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ DLA OSÓB FIZYCZNYCH ZA OSIĄGNIĘTE WYNIKI SPORTOWE NA ROK 2018
2018-05-14 14:58:51
Wójt Gminy Wróblew ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe na rok 2018.   § 1. 1. Wnioski o przyznan  ...więcej

OGŁOSZENIE NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WRÓBLEW - INSPEKTOR DS. OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH
2018-04-25 14:44:16
Wójt Gminy Wróblew ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wróblew Inspektora ds. oświaty, zdrowia i spraw społecznych I. Nazwa i adres jednostki:Urząd Gminy Wróblew,  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO Z DNIA 23 KWIETNIA 2018R. DOT. USTALENIA LICZBY RADNYCH WYBIERANYCH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, RAD POWIATÓW ORAZ RAD GMIN W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM
2018-04-25 14:15:10
  ...więcej

I PRZETARG USTNY OGRANICZONY DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ SKŁADAJĄCEJ SIĘ Z DZIAŁEK NR 138, 139, 140, POŁOŻONYCH W M. JÓZEFÓW, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY WRÓBLEW
2018-04-09 12:04:57
P R Z E T A R G Gmina Wróblew ogłasza I przetarg ustny ograniczony dla rolników indywidualnych na: sprzedaż nieruchomości gruntowej składającej się z działek nr 138, 139, 140, położonych w miejscowości Józefów,   ...więcej

OGŁOSZENIE KONKURSU NA STANOWISKO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WRÓBLEWIE, WRÓBLEW 55B, 98-285 WRÓBLEW
2018-04-06 15:25:29
Wójt Gminy Wróblewogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wróblewie Organ prowadzący szkołę: Gmina Wróblew z siedzibą pod adresem: Wróblew 15, 98-285 Wróblew. Nazwa i adres szko  ...więcej

OGŁOSZENIE W SPRAWIE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DO PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
2018-04-05 21:35:40
Informuję, że w terminie od 8 maja do 30 czerwca 2018 r. można składać wnioski o przyznanie dofinansowania na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków (decyduje kolejność składania wniosków). Przyznawanie dofinansowania o  ...więcej

INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE ZGROMADZENIA
2018-03-05 14:12:11
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 14 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485 ze zm.) udostępnia się informację o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Wróblewa według złożonego zawiadomienia: Mie  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W ROKU 2018
2018-01-31 12:27:25
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2018 W 2018 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN BERLINGO 1.9D
2018-01-24 11:33:32
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu czwartego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki C  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ
2018-01-23 10:39:47
OGŁOSZENIEnaboru kandydatów do komisji konkursu ofert   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 19  ...więcej

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
2018-01-23 10:28:21
  OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew           Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WRÓBLEW - INSPEKTOR W REFERACIE INFRASTRUKTURY TECZNICZNEJ I GOSPODARKI
2018-01-22 13:45:50
  ...więcej

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ
2018-01-18 13:34:16
OGŁOSZENIENa podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunk&oac  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN BERLINGO 1.9D
2018-01-02 15:16:25
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu trzeciego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki C  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO IR-II.7820.11.2017.MM
2017-12-28 10:39:41
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN BERLINGO 1.9D
2017-12-13 14:45:14
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu drugiego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Ci  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO IR-II.7820.11.2017.MM
2017-12-05 13:31:04
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN BERLINGO 1.9D
2017-11-28 15:11:52
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Citroen Ber  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK
2017-11-09 12:35:54
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 9 listopada 2017 roku   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt&oacu  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO IR-II.7820.11.2017.MM
2017-11-08 08:20:28
  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 207
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl