Ogłoszenia
INFORMACJA O MIEJSCU I TERMINIE ZGROMADZENIA
2018-03-05 14:12:11
Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 14 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. poz. 1485 ze zm.) udostępnia się informację o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Wróblewa według złożonego zawiadomienia: Mie  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W ROKU 2018
2018-01-31 12:27:25
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2018 W 2018 roku wnioski o zwrot podatku akcyzowego składa się w terminach od 1 lutego do 28 lutego i od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN BERLINGO 1.9D
2018-01-24 11:33:32
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu czwartego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki C  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ
2018-01-23 10:39:47
OGŁOSZENIEnaboru kandydatów do komisji konkursu ofert   Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 19  ...więcej

KONKURS NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
2018-01-23 10:28:21
  OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wróblew           Na podstawie art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  ...więcej

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE GMINY WRÓBLEW - INSPEKTOR W REFERACIE INFRASTRUKTURY TECZNICZNEJ I GOSPODARKI
2018-01-22 13:45:50
  ...więcej

OGŁOSZENIE NABORU WNIOSKÓW NA UDZIELENIE KLUBOM SPORTOWYM DOTACJI CELOWEJ
2018-01-18 13:34:16
OGŁOSZENIENa podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) oraz stosownie do uchwały nr XXV/134/12 Rady Gminy Wróblew z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie określenia warunk&oac  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN BERLINGO 1.9D
2018-01-02 15:16:25
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu trzeciego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki C  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO IR-II.7820.11.2017.MM
2017-12-28 10:39:41
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN BERLINGO 1.9D
2017-12-13 14:45:14
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu drugiego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Ci  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO IR-II.7820.11.2017.MM
2017-12-05 13:31:04
  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY SAMOCHODU CITROEN BERLINGO 1.9D
2017-11-28 15:11:52
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY samochodu Citroen Berlingo 1.9D Wójt Gminy Wróblew informuje o ogłoszeniu pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki Citroen Ber  ...więcej

KONSULTACJE PROJEKTU ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WRÓBLEW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3, UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2018 ROK
2017-11-09 12:35:54
OGŁOSZENIE Wójta Gminy Wróblew z dnia 9 listopada 2017 roku   w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Rocznego programu współpracy Gminy Wróblew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o kt&oacu  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO IR-II.7820.11.2017.MM
2017-11-08 08:20:28
  ...więcej

OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew
2017-10-06 10:05:36
OBWIESZCZENIE (OGŁOSZENIE)o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 6/1 położonej w miejscowości Wróblew, obręb geodezyjny Wróblew, Gminy Wróblew Na pods  ...więcej

OGŁOSZENIE - WYKAZ NIEUCHOMOŚCI GMINY WRÓBLEW
2017-09-12 13:26:11
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
2017-09-11 10:30:03
  ...więcej

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
2017-08-28 17:18:52
  ...więcej

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO W 2017 ROKU
2017-07-26 15:07:45
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2017- II termin Wnioski o zwrot podatku akcyzowego w II terminie 2017r. składa się od 1 sierpnia do 31 sierpnia danego roku wraz z fakturami VAT (lub ich kopia  ...więcej

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY CIĄGNIKA
2017-07-24 14:51:57
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY CIĄGNIKA Wójt Gminy Wróblew, informuje o ogłoszeniu drugiego pisemnego przetargu publicznego, zwanego dalej „przetargiem” na sprzedaż ciągnika rolniczego marki ZETOR 7211.2 z kabiną o numerze r  ...więcej

Pokazano 21 - 40 z 201
poprzednie     następne

 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl