Ogłoszenia

Ogłoszenia

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I KLAS PIERWSZYCH
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Wójt Gminy Wróblew podaje do publicznej wiadomości:

  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew.
  • Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w tym terminy składania dokumentów, do klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2019/2020, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wróblew.

INFORMACJA OGÓLNA:

Rekrutacja - Informacje ogólne.

PODSTAWA PRAWNA:

  1. Uchwała Nr XXIII/160/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wróblew, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1634 z dnia 30 marca 2017 roku);
  2. Uchwały Nr XXIII/161/17 Rady Gminy Wróblew z dnia 24 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wróblew (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2017 r. poz. 1635 z dnia 30 marca 2017 roku);
  3. Zarządzenie Nr 0050.3.2019 Wójta Gminy Wróblew z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych w szkołach podstawowych oraz publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020, dla których Gmina Wróblew jest organem prowadzącym.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA i ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO:

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola.


REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

  1. Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych.
  2. Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej.

 

Wójt Gminy

(-) Tomasz Woźniak

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:29:00 | Data modyfikacji: 2019-02-05 15:30:40.
Data wprowadzenia: 2019-02-05 15:29:00
Data modyfikacji: 2019-02-05 15:30:40
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl