Ogłoszenia

Ogłoszenia

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO - II TERMIN 2018

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej w roku 2018 - II termin


W  terminie od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r. składa się wnioski o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2018r.

Limit zwrotu podatku w stosunku rocznym w 2018r. wynosi 86,00 zł* ilość ha użytków rolnych

W 2018 r. stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustala się w wysokości 1 zł na 1 litr oleju.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi od dnia 1-31 października 2018r.  

Wójt Gminy

/-/ Tomasz Woźniak

Do pobrania:

Druk wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Załącznik do wniosku

Druk zestawenia złożonych faktur

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Nina Resterniak | Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:18:00.
Data wprowadzenia: 2018-08-03 09:18:00
Autor: Nina Resterniak
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl