Ogłoszenia

Ogłoszenia

NABÓR KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH W GMINNYM
OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ WE WRÓBLEWIE

Wróblew, dnia 28.05.2018 r.Lista kandydatów, którzy spełnili wymogi formalne oraz wymagania dodatkowe
na stanowisko urzędnicze ds. DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

 

Lp. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania
1. Delikowska Marlena Wróblew
2. Ludziejewska Małgorzata Sieradz

W/w kandydaci zostali zakwalifikowani do II etapu konkursu.

 

/-/ Krystyna Kopytek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

we Wróblewie

 

 

Wróblew , dnia 05.06.2018 r.

Rozstrzygnięcie konkursu
wolne stanowisko urzędnicze DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wróblewie

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego konkursu na stanowisko urzędnicze DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej we Wróblewie, 98-285 Wróblew,

została wybrana

Pani Małgorzata Ludziejewska, zam. Sieradz

Wysoko oceniono u Pani Małgorzaty Ludziejewskiej doświadczenie zawodowe, predyspozycje i umiejętności, motywację do pracy oraz znajomość zagadnień prowadzonych na stanowisku objętym konkursem.

 

/-/ Krystyna Kopytek

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

we Wróblewie

 

Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek | Autor: Krystyna Kopytek | Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:15:39 | Data modyfikacji: 2018-06-12 10:36:01.
Data wprowadzenia: 2018-05-28 15:15:39
Data modyfikacji: 2018-06-12 10:36:01
Autor: Krystyna Kopytek
Opublikowane przez: Magdalena Karczmarek
« powrót
 
Dodatkowe Informacje:
.
Adres:
Urząd Gminy
ul. Wróblew 15
98-285 Wróblew
Wójt Gminy
Tomasz Woźniak
Kontakt:
Tel: (+48 43) 828-66-00
Fax: (43) 821-34-15
e-mail: gmina@wroblew.pl